Kristián Németh – V mene

Kristián Németh – V mene – pozvánka
Kristián Németh – V mene – pozvánka

Vernisáž: 18. 7. 2017 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 19. 7. - 18. 8. 2017
Kurátor výstavy: Miroslav Kleban

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Aktuálna výstava v Šopa Gallery predstaví inštaláciu bratislavského výtvarníka Kristiána Németha. Inštalované práce vychádzajú z výstavného projektu realizovaného v roku 2016 v bratislavskej HotDock Gallery. Kristián Németh sa vo svojej tvorbe angažovaným a kontroverzným prístupom dlhodobo venuje inštitucionálnej kritike cirkevnej obce. Autorova kritická reflexia a spoločenské vymedzenie sa voči inštitucionálnemu rámcu sú podmienené negatívnymi životnými skúsenosťami. Angažovaný prístup je Némethovou osobnou voľbou, ktorá v umeleckej praxi umožňuje odkrývať pokrivené či pomýlené princípy, morálne deformácie, ktoré na jednej strane diskriminujú inakosť sexuálnych či rodových preferencií, na druhej strane plne akceptujú hriešnosť vo vlastných radoch, avšak bez hĺbavejšej sebareflexie. Redukovaná forma približujúca sa minimalistickej inštalácii, abstrahuje a zovšeobecňuje obsahový kapitál citlivo vnímanej problematiky v slobodnom (demokratickom) prostredí a zároveň bez ambície dehonestovať, vyzýva protistranu na otvorenie priateľskej diskusie.
Kristián Németh (1983) absolvoval v rokoch 2008 – 2014 štúdium v ateliéri IN na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením prof. Ilony Németh. Od roku 2016 pôsobí ako doktorand na katedre Socha, objekt, inštalácia pod vedením Martina Piačeka.