Infoseminár Erasmus+

Zahraničné oddelenie VŠVU pozýva na Infoseminár k zahraničným študijným pobytom, kde sa dozviete viac o podmienkach výberového konania, aktuálnych partnerských školách, rôznych grantoch a vypočujete si i osobné skúsenosti vašich spolužiakov. Tešíme sa na vás!

Infoseminár Erasmus+
Infoseminár Erasmus+