Figurama 17

Kabinet kresby pozýva na výstavu výberu figurálnych kresieb "Figurama 17" študentov európskych umeleckých vysokých škôl a akadémií. Sprievodným podujatím je výstava ich pedagógov "Artelerie". Miestom konania oboch akcií je naša poľská partnerská inštitúcia Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Figurama-01
Figurama-01
Figurama-02
Figurama-02