Dov Ganchrow – Súhra medzi priemyselným a konceptuálnym dizajnom

Katedra dizajnu Vás pozýva na prednášky izraelského dizajnéra a pedagóga z Industrial Design Department, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, Israel.

utorok 10. 10. 2017, 13:00

štvrtok 12. 10. 2017, 10:00

Katedra dizajnu VŠVU, Drotárska cesta 44, 3. poschodie, miestnosť č. 308

http://dov-ganchrow.com/

Dov Ganchrow
Dov Ganchrow
Erasmus-plus-logo
Erasmus-plus-logo
Prednáška sa koná v rámci projektu Spolupráca s partnerskými krajinami, ktorý je podporený v programe Erasmus+ (2016-1-SK010-KA107-022352 – Program Erasmus+ KA107)