DOD 2017

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva verejnosť na Deň otvorených dverí. 27. október 2017 od 9:00 do 18:00 hod. vo všetkých troch budovách VŠVU v Bratislave

PROGRAM DOD 2017

Komentovaná prehliadka

 • prevedenie budovou s krátkymi zastávkami v ateliéroch

 • 9.00 a 13.00 – Hviezdoslavovo námestie 18
 • 10.00 a 14.00 – Drotárska cesta 44

Koceľova 23:

Katedra Maliarstva

Prípravný ateliér (Mgr. art. Erik Šille)

 • 10.00 – 16.00 otvorený ateliér, vystavené práce študentov

Ateliér mal+by (doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba,  ArtD.)

 • 10.00 – 16.00 otvorené ateliéry
 • 13.00 – 16.00 individuálne konzultácie

Dielne/Idea výtvarného materiálu (Mgr. art. František Demeter)

 • 14.00 – 15.00 prezentácia prác študentov, technologické ukážky

Hviezdoslavovo námestie 18:

Katedra Maliarstva

Ateliér +-XXI (Mgr. art. Martin Špirec, ArtD.)

 • 10.00 – 16.00 otvorené ateliéry, individuálne konzultácie

Štvrtý Ateliér (prof. Ivan Csudai, akad. mal.)

 • 10.00 – 16.00 otvorené ateliéry, individuálne konzultácie

Katedra Architektonickej tvorby

 • 9:00 – 12:00 Vystavené vizualizácie projektov, prezentácie rozpracovania, kritiky
 • 9.00 – 12.00 Ateliér na skúšku – otvorený ateliér – záujemcovia si navrhnú, nakreslia a vymodelujú domček, možnosť konzultácie návrhu
 • 13.30 –  14.30 Prezentácia KAT, beseda a možnosť konzultovať domáce práce
 • 14.30 –  17.00 Prístupné ateliéry, prebiehajúca ateliérová výučba

Drotárska cesta 44:                                           

Katedra Fotografie a Nových Médií

 • Prístupné všetky ateliéry : prítomní pedagógovia a študenti katedry
 • 9.00 – 18.00
  – výstava študentských prác a publikácií
  – miestnosť č. 339 a č. 340 –  projekcia s prezentáciou aktuálnych projektov
  – individuálne konzultácie priamo počas dňa otvorených dverí a informácie o prijímacích pohovoroch

Katedra Socha, Objekt, Inštalácia

 • 9.00 – 18.00 otvorené ateliéry
  – č. 365 Aj plochá socha -  doc. Ján Hoffstädter, akad. soch
  – č. 366 Socha v architektúre a vo virtuálnom priestore, prof. Patrik Kovačovský
  – č. 187 Kurz Sochy I. -  prof. Peter Roller, akad. soch.
  – č. 188 Kurz modelovania – doc. Rastislav Trizma, akad. soch.
 • Možnosť konzultácií pre uchádzačov o štúdium po celý deň.
 • Prezentácia výsledkov na chodbe na 1. poschodí – vystavené práce pedagógov katedry SOI
 • Možnosť komentovanej prehliadky v dielňach na prácu s kameňom, drevom, odlievanie do sadry a plastov, odlievanie do bronzu a zváranie kovov.

Katedra Grafiky a Iných Médií

 • sprístupnené všetky ateliéry
 • 9.00 – 13.00 možnosť nahliadnuť do ateliérovej tvorby študentov
 • 9.00 – 18.00 poskytovanie informácií ohľadom prijímacích pohovorov a štúdia na katedre, možnosť konzultácie pre záujemcov o štúdium na katedre, prístup ku katalógom ateliérov a materiálom, ktoré prezentujú aktivity katedry

Katedra Intermédií

 • 9.00 – 18.00 všetky ateliéry – prezentácie jednotlivých ateliérov, projekcie prác z archívu
  – Ateliér priestorových komunikácií + (prof. Anton Čierny) – projekcia prác, sprievodný text o koncepcii ateliéru, prítomný pedagóg
  – Ateliér IN (doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD.) – projekcia študentských prác, prítomní študenti a pedagógovia pre poskytovanie informácií o štúdiu v ateliéri.
  – Ateliér Obraz/zvuk/text a kontext  (Mgr. art. Nóra Ružičková ArtD.) –  projekcia študentských prác a konzultácie pre uchádzačov, prítomní pedagógovia.

Katedra Úžitkového Umenia

 • 9.00-18.00
  – Ateliér keramiky je aktuálne celý na podujatí Designblok v Prahe, ateliér sa predstaví videoprojekciou prác študentov, miestnosť č. 253
  – Ateliér Sklo – študenti pracujúci v ateliéroch, prítomní pedagógovia, vystavené práce študentov, miestnosť č. 103
  – Ateliér S+M+L_XL - Kov a šperk, miestnosť č. 102 inštalácia študentských prác a premietanie,  miestnosť č. 368 – prebiehajúca výučba a workshop tradičných techník (vedie Jiří Urban, umelecký šperkár)

Katedra Textilnej Tvorby

 • 9.00 – 18.00
  – Ateliér odevného dizajnu miestnosť č. 343
  – Ateliér textilného dizajnu miestnosť č. 359
  – Ateliér textilnej tvorby v priestore miestnosť č. 138
 • sprístupnené ateliéry, prítomní študenti, možnosť pozrieť si prebiehajúcu výučbu
 • počas komentovanej prehliadky bude pripravená video prezentácia v každom ateliéri
 • možnosť konzultácií s pedagógmi
 • dielňa č.137 ukážky práce s novými technológiami – digitálne žakárové tkanie textílií a tafting
 • dielňa č.141 súčasná metóda tvorby autorských vlasových kobercov použitím pneumatickej nastreľovacej pištole

Katedra Dizajnu

 • 9.00 – 18.00 prístupné všetky ateliéry, prítomní pedagógovia, asistenti a doktorandi
  – Ateliér Industrial dizajn – miestnosť č. 308A
  – Ateliér Art dizajn – miestnosť č. 237
  – Ateliér Transport dizajn – miestnosť č. 116
 • možnosť konzultácií
 • video prezentácie prác študentov
 • prezentácie prác študentov – modely, prototypy

Katedra Vizuálnej Komunikácie

 • 9.00 – 18.00 všetky ateliéry
 • miestnosť č. 226 – prezentácia katedry na obrazovke, možnosť prezerania publikácií vydaných alebo súvisiacich s katedrou, prítomnosť pedagógov podávajúcich informácie o štúdiu a prijímacích pohovoroch

Katedra Reštaurovania

 • 9.00 – 18.00
  otvorené ateliéry na 1., 2. a 3. poschodí
 • prístupné ateliéry s pracujúcimi študentmi, prezentácia katedry reštaurovania po jednotlivých ateliéroch
 • Reštaurátorská klinika pre verejnosť – poradenstvo v oblasti reštaurovania umeleckých diel a ich artefaktov

Kabinet Kresby

08.00 – 17.00 prebiehajúca výučba kresby podľa modelu v ateliéri č. 258 a 345. Vstup možný len v rámci komentovanej prehliadky!

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

1.     turnus od 15. 1.2017 do 17. 01. 2018

2.     turnus od 22. 01. 2017 do 24. 01. 2018

Prihlášku posielajte do 30.11.2017.   

Informácie o prijímacích pohovoroch na Bc. štúdium sú na:
http://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/ 

Konzultácie na jednotlivých katedrách:
http://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/konzultacie/ 

   

Sprievodné akcie  a odporúčané výstavy v Bratislave

Butterfly Effect

 • prezentácia praktického vzdelávania pre digitálny biznis, kde počas 5 mesiacov získajú účastníci praktické zručnosti a v multidiciplinárnych tímoch designérov, programátorov a biznis ľudí vytvoria vlastné hry a mobilné aplikácie. Butterfly Effect predstaví Lucia Šicková, spoluzakladateľka Pixel Federation a Táňa Zacharovská, Art director Pixel Federation.
 • Drotárska cesta 44, 12:30 hod., miestnosť č. 271

Bratislava pro Wratislavia / Wratislavia pro Bratislava

 • Dom Umenia Bratislava, 2. posch., Námestie SNP 12
 • Poľský inštitút, Námestie SNP 27
 • GMB - Pálffyho palác, 3. posch., Panská 19
 • Galéria Medium, VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18

Ako doma

 • Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12

Erik Šille – Error

 • Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12

Drsná škola: Súčasná grafika účtuje s dejinami

 • Slovenská národná galéria

Bienále ilustrácií Bratislava 2017

 • Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Hlbokomorské rozprávky

 • Bibiana dom umenia pre deti, Panská 41

------

Autobus je možné zaparkovať na parkovisku pred budovou na Drotárskej ceste 44.

V prípade otázok kontaktujte PR oddelenie VŠVU na pr@vsvu.sk