DIPLOM 2018

Výstava diplomových prác Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 2018

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na verejné obhajoby a prezentácie diplomových prác tohtoročných magistrov končiacich v študijných programoch maľba, grafika, socha, fotografia, intermédiá, textilná tvorba, úžitkové umenie, dizajn, vizuálna komunikácia, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba.

Verejné obhajoby diplomových prác

6. júna 2018 od 9:00
rôzne výstavné priestory v Bratislave a v ateliéroch školy.

Zoznam prezentácií s uvedením miest obhajob a termínov výstav, doplnené o termíny vernisáží nájdete v Harmonograme výstav alebo na www.vsvu.sk a na www.facebook.com/vsvu.afad.

Cena rektora za najlepšie diplomovky

21. júna 2018 o 10:00 hod.
bude vyhlásená na slávnostnej promócii absolventov magisterského štúdia, v Aule Univerzity Komenského v Bratislave

Katalóg diplomových prác

bude zverejnený v deň promócií

Vystavujúci diplomanti

Lenka Adamčáková, Martin Babic, Roman Baláž, Kristýna Banátová, Pavol Barkóci, Lukáš Bartoš, Tereza Bartošová, Ivana Belianská, Leontína Berková, Ernest Bevilaqua, Andrea Bišťanová, Erika Bojnická, Tomáš Bokor, Josef Černý, Filip Čík, Diana Čižmárová, Irena Čvančarová, Anna Danková, Pavol Dendis, Ivana Durkáčová, Alex Fink, Silvia Fröhlich Zrebná, Patrik Garay, Jakub Gavalier, Silvia Girmalová, Simona Gottierová, Cynthia Gregorová, Maroš Greš, Veronika Gruberová, Nora Halušková, Matej Hoppan, Lucia Horvátová, Barbora Jamrichová, Michal Jančo, Katarína Jurčišinová, Matej Kaminský, Jaroslava Karnoková, Stanislav Kľúčik, Maroš Kohút, Valentin Komkov, Ľuboš Kotlár, Petra Kovácsová, Alžbeta Krbylová, Michaela Krkošková, Barbara Kršková, Miroslava Kubáňová, Bianka Kukurdíková, Beáta Kuraj, Dávid Kurinec, Viktor Kutný, Gabriela Lenďáková, Matej Mačinga, Ján Malík, Ľubomír Mati, Martina Mäsiarová, Miloslav Melichárek, Ján Mýtny, Dominik Ondirko, Žofia Ondrejčínová, Mariana Lujza Palugová, Ludmila Pillmayerová, Adela Režná, Anita Rigová, Ivana Rožková, Petra Rybánska, Tereza Sadilková, Štefan Sekáč, Ján Skaličan, Gabriela Smetanová, Zuzana Svatíková, Marie Szénásiová, Kristína Šipulová, Katarina Škamlová, Nikola Šmelková, Dominika Štefková, Ján Telek, Matej Tencer, Helena Tóthová, Miriam Rut Valentini, Linda Vlachová, Soňa Zemanová, Nora Žalúdeková

Harmonogram výstav

Katedra maliarstva

1 — 4. Ateliér

Dom umenia (2. poschodie)
nám. SNP 12 Vernisáž: 6. 6. o 18:00
Trvanie výstavy: 7. 6. — 2. 7.

2 — Ateliér Mal+by

Galéria PHOTOPORT
Pražská 11 Bratislava
Vernisáž: 1. 6. o 19:00 — 21:00
Trvanie výstavy: 2. — 15. 6.

3 — Ateliér +-XXl

VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18
Trvanie výstavy: 7. — 14. 6.

Katedra fotografie a nových médií

1 — Ateliér o fotografii, Ateliér fotografia,
realita, konštrukcia, Ateliér Laboratórium
fotografie

Stredoeurópsky dom fotografie
Prepoštská 4
Vernisáž: 7.6. o 18:00
Trvanie výstavy: 8. — 24. 6.

2 — Ateliér o fotografii

UNDEADARENA s.r.o.
Kopčianska 3502/20D
Vernisáž: 8. 6. o 21:00
Trvanie výstavy: jednodňový event

3 — Ateliér o fotografii, Ateliér fotografia,
realita, konštrukcia

Dom umenia (2. poschodie)
nám. SNP 12 Vernisáž: 6. 6. o 18:00
Trvanie výstavy: 7. 6. — 2. 7.

Katedra architektonickej tvorby

VŠVU - Ateliéry Katedry
architektonickej tvorby

Hviezdoslavovo námestie 18
Trvanie výstavy: 7.- 14.6. (12:00 — 17:00)

Katedra grafiky a iných médií

1 — Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie

Zichyho palác
Ventúrska 9
Trvanie výstavy: 6. — 12. 6.

2 — Ateliér voľnej a farebnej grafiky,
Ateliér voľnej grafiky

VŠVU — Ateliéry KG
Drotárska cesta 44
Trvanie výstavy: 6. 6. (14:00 — 18:00)

Katedra intermédií

1 — Ateliér “IN”

Nová Cvernovka,
Račianska 78
Vernisáž: 7. 6. o 19:00
Trvanie výstavy: 8. — 10. 6

Katedra intermédií

1 — Ateliér “IN”, Ateliér Obraz / zvuk /
text a kontext, Ateliér priestorových
komunkácií +

HotDock Project Space
Topoľčianska 12
Vernisáž: 6. 6. o 19:00
Trvanie výstavy: 25. 5. — 7. 6.

2 — Ateliér “IN”, Ateliér Obraz / zvuk / text
a kontext, Ateliér priestorových
komunkácií + VŠVU — Ateliéry Katedry
intermédií

Drotárska cesta 44
Trvanie výstavy: 6. 6. (14:00 — 18:00)

Katedra Socha, objekt, inštalácia

Sklady Stará Vajnorská 12545
Vernisáž: 20.6 o 18:00
Trvanie výstavy: 21.-27.6.

Katedra úžitkových umení

1 — Ateliér Sklo, Ateliér keramiky

Zoya Gallery
Ventúrska 269/1
Vernisáž: 7. 6. o 18:00
Trvanie výstavy: 7. — 11. 6.

2 — Ateliér S+M+L+_XL — Kov a šperk

Galéria X
Zámočnícka 5
Vernisáž: 7. 6. o 17:00
Trvanie výstavy: 7. — 23. 6.

3 — Ateliér S+M+L+_XL — Kov a šperk

Galéria NOVA
Baštová 2
Vernisáž: 28. 5. o 18:00
Trvanie výstavy: 28. 5. — 28. 6.

Katedra dizajnu

Twin City, Blok B
Karadžičova 2
Vernisáž: 6. 6. o 18:00
Trvanie výstavy: 7. — 15. 6.

Katedra vizuálnej komunikácie

Temporary Parapet
Pražská 11
Vernisáž: 7. 6. o 18:00
Trvanie výstavy: 7. — 20. 6.

Katedra textilnej tvorby / odev

1 — Ateliér odevného dizajnu

Mlynica
Turbínová ul.
módna prehliadka: 1. 6. o 19:00

Galéria Satelit
Kollárovo nám. 10
Vernisáž: 27. 6. o 18:00
Trvanie výstavy: 27. 6. — 12. 7.

2 — Ateliér textilnej tvorby v priestore,
Ateliér textilného dizajnu

VŠVU — Ateliéry Katedry reštaurovania
Drotárska cesta 44

Katedra reštaurovania

VŠVU — Ateliéry Katedry reštaurovania
Drotárska cesta 44
Trvanie výstavy: 6. 6. (14:00 — 18:00)

Obhajoby diplomových prác je verejné podujatie. VŠVU bude podujatie dokumentovať a fotografie zverejní na web stránke VŠVUa facebook profile. V prípade otázok kontaktujte PR oddelenie VŠVU na pr@vsvu.sk.