Pozvánky

WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA / BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA

Prierezová výstava prezentujúca tvorbu slovenských maliarov spriaznených s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, ktorá sa koná v spolupráci s partnerskou Akadémiou Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta v meste Wroclaw.

WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA / BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA

Prieskum – LETO

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na prehliadku semestrálnych študentských prác

Prieskum – LETO

Figurama 17

Kabinet kresby pozýva na výstavu výberu figurálnych kresieb "Figurama 17" študentov európskych umeleckých vysokých škôl a akadémií. Sprievodným podujatím je výstava ich pedagógov "Artelerie". Miestom konania oboch akcií je naša poľská partnerská inštitúcia Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Figurama 17