Pozvánky

KAT BOOT CAMP 2016

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby, organizuje Intenzívny dvojdňový prípravný kurz na prijímacie pohovory

Kurz kreslenia pre verejnosť

Doc. Stanislav Bubán, akad. mal. a odb.as. Mgr. art. Štefan Oslej pozývajú verejnosť na „Kurz kresby a maľby portrétu a aktu.“