Pozvánky

Večerné kreatívne kurzy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od 5. 3. do 25. 6. 2018 Večerné kreatívne kurzy

Večerné kreatívne kurzy

Workshop kreslenia aktu

Workshop kreslenia aktu pre študentov 1. a 2. ročníkov z Katedry dizajnu, Katedry architektonickej tvorby, Katedry textilnej tvorby, Katedry úžitkového umenia a Katedry reštaurovania.

Workshop kreslenia aktu