Pozvánky

Výzva pre zamestnancov

Mimoriadna výzva na individuálnu mobilitu pre pedagógov/zamestnancov na akad. rok 2017/2018 – deadline do 30.9.2017

Výzva pre zamestnancov

The Walking Logic Walk

Milí študenti VŠVU, uvažujeme počas kráčania inak? Medzinárodne etablovaný umelec, Christian Jankowski (kurátor poslednej Manifesty) vás srdečne pozýva na výlet pri príležitosti jeho výstavy Walking Logic Galérii Hit.

The Walking Logic Walk

Pragmatické dimenzie umenia a estetiky

Pragmatická perspektíva skúmania poskytuje vynikajúcu príležitosť vnímať sféru estetična vzhľadom na jej funkčnosť, postavenie, ako aj celkový sociálny kontext, v ktorom existuje a ktorý ju v značnej miere formuje.

Pragmatické dimenzie umenia a estetiky

KEBABB 17

Bienálny výstavný projekt KEBABB 17 predstavuje selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letným prieskumom na slovenských vysokých umeleckých školách – konkrétne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach.

KEBABB 17

DOD 2017

Deň otvorených dverí na VŠVU v Bratislave

DOD 2017

Večerné kreatívne kurzy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od 9. 10. do 30. 12. 2017 Večerné kreatívne kurzy

Večerné kreatívne kurzy

Tekutosť

Srdečne pozývame na výstavu Tekutosť!

Tekutosť