Pozvánky

KAT boot camp

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby, pozýva na Intenzívny dvojdňový prípravný kurz na prijímacie pohovory.

KAT boot camp

Dizajn – symbióza vedy a techniky

Pozývame Vás na výstavu Ateliéru Industrial dizajn VŠVU v Bratislave, ktorá je realizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Dizajn – symbióza vedy a techniky

Koruna – workshop

Katedra UU – ATELIÉR S+M+L_XL - KOV A ŠPERK pozýva na workshop s popredn​ým ​českým ​výtvarníkom autorom kópií historick​ých artefaktov Jiřím Urbanom

Koruna – workshop

Výzva pre zamestnancov

DEADLINE PREDĹŽENÝ DO 18.10. 2017! Mimoriadna výzva na individuálnu mobilitu pre pedagógov/zamestnancov na akad. rok 2017/2018

Výzva pre zamestnancov

Infoseminár Erasmus+

Zahraničné oddelenie VŠVU pozýva na Infoseminár k zahraničným študijným pobytom, kde sa dozviete viac o podmienkach výberového konania, aktuálnych partnerských školách, rôznych grantoch a vypočujete si i osobné skúsenosti vašich spolužiakov. Tešíme sa na vás!

Infoseminár Erasmus+