Zmeny v Galérii MEDIUM

Pozývame vás na prezentáciu pre študentov a pedagógov VŠVU k pripravovaným zmenám v Galérii MEDIUM:

  • rekonštrukcia galérie
  • výzva na predkladanie projektov
  • dramaturgia galérie
  • spolupráca s galériou

DROTÁRSKA 44

utorok 9. mája 2017 o 11:00
veľká kresliareň (č. 345)

HVIEZDOSLAVOVO NÁM. 18

utorok 9. mája 2017 o 17:00
Galéria MEDIUM

KOCEĽOVA 23

štvrtok 11. mája 2017 o 11:00
Neateliér