Zdarma prístupná e-kniha

Effective Science Communication - publikovanie, získavanie grantov, komunikácia s verejnosťou...

Effective Science Communication

http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0

e-kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

Prístup zdarma do 15. 5. 2017

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch a databázach