Výzva pre študentov

DEADLINE PREDĹŽENÝ DO 27.10. 2017! Mimoriadna výzva na individuálnu mobilitu pre študentov na akad. rok 2017/2018.

Na prihlásenie sa do výberového konania na mobilitu pre akad. rok 2017/2018 v rámci projektu Spolupráca s partnerskými krajinami č. 2016-1-SK010-KA107-022352 a č. 2017-1-SK01-KA107-035037 v programe Erasmus+

Pri tejto zahraničnej mobilite platí podmienka, že prihlásiť sa môžu študenti zapísaní min. v 2. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia. Všetky ďalšie pravidlá účasti na študijnom pobyte sú uvedené v Bedekri 2017/18, časť Zahraničná mobilita študentov (od str. 12) alebo na web stránke školy v časti Zahraničná mobilita študentov.

Keďže ide o partnerské školy, ktoré sú mimo EÚ, je treba byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz a pod.

Kategórie individuálnych mobilít:

 • Mobilita študentov
 • Cestovný grant podľa vzdialenosti a príspevok na štúdium 650 EUR/mesiac

Špecifikácie výzvy – vysvetlenie nižšie uvedených informácií:

Názov partnerskej školy

 • Web stránka školy pre bližšie spoznanie partnerskej školy a študijných programov, ktoré ponúka (odporúčame riadne si preštudovať web stránku a v prihláške uviesť konkrétny odbor/prípadne aj špecifikáciu v rámci odboru).
 • Počet otvorených mobilít pre zimný semester (ZS) a letný semester (LS) v akademickom roku 2017/2018 pre pedagógov (P) .
 • Odporúčaný/-é študijné odbor/-y, vychádzajúc zo skúseností, resp. komunikácie s konkrétnou partnerskou školou.

KRITÉRIÁ VÝBERU

 • Úroveň motivačného listu v anglickom jazyku
 • Úplnosť prihlášky
 • Odporúčanie katedry
 • Portfólio
 • Anglický jazyk na úrovni min. B1

Informácie o prebiehajúcom projekte sú uvedené na web stránke školy http://www.vsvu.sk/o-nas/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-projekty/spolupraca-s-partnerskymi-krajinami-program-erasmus-ka107-2017/

Prihlášku treba do 27. 10. 2017 odovzdať na zahraničnom oddelení.

Výsledky budú známe začiatkom novembra 2017.

V prípade otázok kontaktujte zahraničné oddelenie, Yasmina Stupak, email:
stupak@vsvu.sk
tel.: +421 2 594 28 487

PARTNERSKÉ ŠKOLY

University of Arts in Belgrade, Belehrad, Srbsko

 • Web http://www.arts.bg.ac.rs/en/
 • Študijné odbory: maľba, socha, grafika, dizajn (industrial, transport), reštaurovanie, textil, vizuálna komunikácia, nové médiá
 • Trvanie semestra:
  LS 2017/2018  13.02.2018 – 31.05.2018
  LS 2017/2018 – 2 miesta štúdium na 5 mesiacov
 • Grant: 180 EUR – cestovný grant, 3 250 EUR - príspevok na študijný pobyt

Fakultet vizuelnih umjetnosti, Podgorica, Čierna Hora

 • Web http://fvu.unimediteran.net/index.php/en/
 • Študijné odbory: vizuálna komunikácia  
 • Trvanie semestra: február – júl 2018
 • LS 2017/2018 - 1 miesto štúdium na 5 mesiacov
 • Grant: 275 EUR cestovný grant, 3 250 EUR - príspevok na študijný pobyt

Univerzitet Crne Hore, Cetinje, Čierna Hora

 • Web http://www.ucg.ac.me/
 • Študijné odbory: maľba, grafika, socha, nové médiá
 • Trvanie semestra: február – júl 2018
 • LS 2017/2018 - 1 miesto štúdium na 5 mesiacov
 • Grant: 275 EUR cestovný grant, 3 250 EUR - príspevok na študijný pobyt

Gengdan Institute of Bejing University of Technology, Peking, Čína

 • Web http://www.gengdan.cn/English/
 • Študijné odbory: produktový dizajn, vizuálna komunikácia (digital media design, interactive design, graphic design), animácia, Digital Media Art, Theatre Art Design, Environment Design (interior design, landscape design)
 • Trvanie semestra:
  LS 2017/2018  Február 2018 – Júl 2018
 • LS 2017/2018 - 1 miesto štúdium, len pre 3. st. štúdia (doktorand), na 3 mesiace
 • Grant: 820 EUR – cestovný grant, 1 950 EUR príspevok na študijný pobyt

Central Academy of Fine Arts, Peking, Čína

 • Web http://www.cafa.edu.cn/aboutcafa/lan/?c=1101
 • Študijné odbory: maľba, dizajn, architektúra, socha, fotografia, animácia
 • Trvanie semestra:
  LS 2017/2018  Február 2018 – Júl 2018
 • LS 2017/2018 –1 miesto štúdium, len pre 3. st. štúdia (doktorand), na 3 mesiace
 • Grant: 820 EUR – cestovný grant, 1 950 EUR príspevok na študijný pobyt
Erasmus-plus-logo
Erasmus-plus-logo