Výzva pre nepedagogických zamestnancov

na prihlásenie sa do výberového konania na mobilitu pre akad. rok 2017/2018

  • Program Erasmus+: Projekt  Spolupráca s partnerskými krajinami
  • Program Erasmus+: Projekt Spolupráca s programovými krajinami

Oprávnené aktivity:

Mobilita zamestnancov – školenie (napr. job-shadowing v oblasti profesie; výmena a zdieľanie skúseností; školenie v danej oblasti  )

Kritériá výberu

  • Úplnosť a relevantnosť podanej prihlášky
  • Požadovaný cudzí jazyk na úrovni min. B2

Denné sadzby grantov na mobilitu sa pohybujú v rozmedzí 75 – 160 Eur v závislosti od hosťujúcej krajiny a projektu. 

Viac informácií ohľadom mobilít zamestnancov v rámci programu Erasmus+ nájdete na: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=739

Prihlášku prosíme odovzdať na Zahraničnom oddelení VŠVU:

  • osobne: Zuzana Wallnerová, Hviezdoslavovo nám. 18, 125

alebo

  • elektronicky: international@vsvu.sk

Prihlášky sa prijímajú priebežne.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.