Vianočné a novoročné prianie AS VŠVU

Vážené kolegyne a kolegovia
Vážení spolupracovníci, priatelia
Milí študenti

V mene Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
Vám prajem požehnané vianočné sviatky.

Ďakujem Vám za spolupatričnosť a každodenné pracovné úsilie, ktoré nás vzájomne obohacuje
a významne prispieva k celkovému rozvoju školy.

Želám Vám v novom roku 2018 pevné zdravie, radosť z úspechov v práci,
spokojnosť v osobnom živote.  

S úctou,
doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda Akademického senátu VŠVU v Bratislave