Špeciálne číslo časopisu Projekt

Vyšlo špeciálne číslo časopisu Projekt na tému Transformácie, editované Jánom Studeným - "Transformácie (Ikonické ruiny)”

…chceme neskoromoderné paláce zo socialistického obdobia zbúrať, alebo ich zachovať? Myslíme si, že ani jedno, ani druhé. Hľadáme spôsoby, ako ich transformovať.

Číslo má 2 zošity – textovú časť s článkami (o.i. M. Zervan, H. Moravčíková…), rozhovormi (T. Burlon z Brandlhuber+, L. Billet z Rotor..), a popismi projektov (celkom 41, z toho väčšina z VŠVU) a obrazovú s fotografiami (o.i. O. T. Stefanovič, F. Dujardin..) a plánmi. Ikonické ruiny je výskumný projekt KAT VŠVU v rámci platformy Shared Cities: Creative Momentum.

Oznamy – špeciálne číslo časopisu Projekt
Oznamy – špeciálne číslo časopisu Projekt