Obhajoby dizertačných prác – august, september 2018

Pozývame vás na obhajoby dizertačných prác Štefana Noska, Dušany Ondrekovej, Dany Sochorovej, Lucie Papčovej a Simony Janišovej

Mgr. art. Štefan Nosko

Lokálne tradície a remeselné techniky v dizajne

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor 2. 2. 6 dizajn sa bude konať dňa  20. augusta 2018 o 13:00 na VŠVU, Drotárska cesta, Katedra dizajnu

 

Mgr. art. Dušana Ondreková

Využitie počítačovej tomografie v oblasti výskumu umeleckých diel pri reštaurovaní.

Výskum a reštaurovanie súboru sôch z Etnografického múzea v Martine

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe reštaurátorská tvorba študijný odbor 2. 2. 8 reštaurovanie sa bude konať dňa 21. augusta 2018 o 10:30 na VŠVU, Drotárska cesta, Katedra reštaurovania, miestnosť D-266

 

Mgr. art. Dana Sochorová

Záznamy / súkromné udalosti

Obraz (Odraz) intimity a osobný príbeh v umení žien na prelome 20. a 21. storočia

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 28. augusta 2018 o 10:30 na VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, miestnosť H-135

 

Mgr. art. Lucia Papčová

Krajina ako priestor transcendencie

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 28. augusta 2018 o 13:00 na VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Mgr. art. Simona Janišová

Archetyp – Tvar – Význam. Júlia Horová

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 26. septembra 2018 v Slovenskom múzeu dizajnu, Kollárovo nám. 10