Obhajoby dizertačných prác – august 2017

Pozývame vás na obhajobu dizertačnej práce Milana Novosedliaka

Mgr. art. Milan Novosedliak

Tepelné panely z penového hliníka. Technologické možnosti spracovania hliníka v dizajne

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor 2. 2. 6 dizajn sa bude konať dňa  23. 8. 2016 o 14:00 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44, č. dv. D-115