Obhajoby dizertačných prác – apríl – máj 2017

Pozývame vás na obhajoby dizertačných prác študentov: Bronislavy Žurkovej Brůčkovej, Jakuba Rekena, Ľubomíra Purdeša, Jána Zelinku, Olji Triašky Stefanović a Petra Cvika.

Mgr. art. Bronislava Žurková Brůčková

Pletenina a její hranice.

Pletařství v Čechách a na Slovensku

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor 2. 2. 6 dizajn sa bude konať dňa  25. 4. 2016 o 14:00 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44, č. dv. D-308

 

Mgr. art. Jakub Reken

Princípy maliarskeho vrstvenia a presahy do digitálneho média

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa  3. 5. 2017 o 11:00 Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1A, Bratislava

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš

Všejedinosť

Socha a jej sprievodná identická hmota

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 4. 5. 2017 o 10:00 Galéria MEDIUM, VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

 

Mgr. art. Ján Zelinka

Refigurácia

Refigurácia v súčasnom sochárstve

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa  4. 5. 2017 o 13:00 Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra, Bratislava

 

Mgr. art. Olja Triaška Stefanović

As if it never happened

Zobrazovanie sociálnych javov v súčasnej fotografii

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 16. 5. 2017 o 14:00 OPEN GALLERY, Baštová 5, Bratislava

 

Mgr. art. Peter Cvik

Od plochy k materiálu

Princípy maliarskeho vstvenia

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa  17. 5. 2017 o 13:00, Galéria HOTDOCK, Horárska 12, Bratislava (Prístav)

 

Mgr. art. Katarína Balážiková

Critical Daily

Kritická prax v grafickom dizajne v mediálnej spoločnosti

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor 2. 2. 6 dizajn sa bude konať dňa  31. 5. 2017 o 10:00 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, H-135