Majstrovstvo za dverami

31.5.2017 | event | Srdečne pozývame na prezentáciu knihy Jána Kraloviča

 

Majstrovstvo za dverami - pozvánka
Majstrovstvo za dverami - pozvánka

Srdečne pozývame na prezentáciu knihy


Jána Kraloviča
MAJSTROVSTVO ZA DVERAMI

v stredu 31.5.2017 o 17:00hod      
Hostia: Zora Rusinová, Peter Zajac, Dezider Tóth

Publikácia Majstrovstvo za dverami. Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia je výsledkom výskumného projektu zameraného umelecko-historické zhodnotenie pravidelných bytových stretnutí, ktoré organizoval výtvarník Dezider Tóth. Štatút podujatia obsahoval podmienku deväťmesačného tematického posunu, v trvaní od 8. marca (sviatok MDŽ) do 6. decembra (Mikuláš). Každý z účastníkov mal vytvoriť „posun“ (parafrázu, interpretáciu, aplikáciu, apropriáciu, citáciu a pod.) ľubovoľného diela autora známeho z histórie umenia, obsahujúce zadanú tému, ku ktorej sa posun viazal. (1979 – Zmyselnosť, 1980 – Dotyk, 1981 – Zdvojenie, 1982 – Tajomnosť, záhada, tajuplnosť, 1983 – Spojenie, 1984 – Mýtus, 1985 – Svetlo – osvetlenie, 1986 – Premena) Deväťmesačný tematický Posun, ako symbol ľudskej gravidity, bol ukončený stretnutím v byte jedného z účastníkov vzájomnou prezentáciou diel. Na udalosti s názvom Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu sa počas ôsmich rokov zúčastnilo 26 výtvarníčok a výtvarníkov a vzniklo vyše 160 diel.

Publikácia chronologicky spracováva jednotlivé stretnutia,  interpretačne zhodnocuje diela a charakter podujatí. Zároveň zasadzuje udalosť do širšieho kontextu a východísk tvorby autoriek a autorov, zrodu a utvárania neoficiálnej výtvarnej scény na Slovensku a iných alternatívnych výstavných prezentácií (bytových výstav) v čase normalizácie. Podstatnou zložkou knihy sú interpretačné presahy, zhodnotenie širších politicko-spoločenských súvislostí. Obsah publikácie je zostavený v snahe sprístupniť doteraz nepublikované, archívne materiály a vizuálne diela.

Publikácia je výsledkom vedecko-výskumného projektu realizovaného v rámci Centra výskumu – Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií VŠVU v rokoch 2013-2016.
Knihu finančne podporil Fond na podporu umenia a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave