Elektronická prihláška na bakalárske štúdium

Z technických príčin sa elektronická prihláška na bakalárske štúdium otvorí neskôr.

Dôvodom je zmena celoštátneho číselníka zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho zapracovanie do informačného systému.

Prihlášku bude možné podať do 30. 11. 2017. Sledujte aktuality a oznamy na webovej stránke školy.