Absolventka VŠVU víťazka súťaže maľba 2017

Víťazkou 12. ročníka prestížnej súťaže Maľba 2017 sa stala Žofia Dubová, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v akad. roku 2016/2017, na Katedre maliarstva v Ateliéri +-XXI prof. Daniela Fischera.

Dubová Žofia - Over the mountain - víťazné dielo súťaže Maľba 2017
Dubová Žofia - Over the mountain - víťazné dielo súťaže Maľba 2017
Žofia Dubová – Over the mountain, víťazné dielo súťaže Maľba 2017

Tento rok medzinárodná porota na čele s predsedníčkou Jane Neal, britskou kurátorkou súčasného umenia, vyberala spomedzi 20 finalistov vybraných v prvom kole hodnotenia zo 118 prihlásených umelcov.

Nadácia VÚB podporuje súčasné mladé umenie v odbore maľba. Každoročne organizuje súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, určenú pre profesionálnych výtvarníkov do 35 rokov. Jej cieľom je podporiť ich tvorbu, pomôcť pri naštartovaní umeleckej kariéry, ako aj predstaviť súčasné mladé umenie verejnosti.

Víťazka Žofia Dubová pri svojom diele
Víťazka Žofia Dubová s predsedkyňou poroty Jane Neal z Veľkej Británie a Jozefom Kausichom, zástupcom VÚB banky
Tohtoroční víťazi súťaže Maľba s predsedkyňou poroty Jane Neal z Veľkej Británie a Jozefom Kausichom, zástupcom VÚB banky
Vyhlasovanie víťazov spojené s vernisážou výstavy finalistov - Galéria Nedbalka.
Inštalácia výstavy (pred vernisážou)
Dubová Žofia - Over the mountain - víťazné dielo súťaže Maľba 2017
Zdroj: Nadácia VÚB