Oznamy

18. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta. Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.

European Fashion Accelerator

VŠVU sa zapojila do projektu European Fashion Accelerator. Jeho cieľom je čo najviac podporiť mladé talenty z vysokých škôl a to formou ich zviditeľnenia, praxe atď.

17. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Výzva pre pedagógov

Mimoriadna výzva na výučbovú mobilitu pre pedagógov na letný semester akad. roka 2016/2017 alebo na zimný semester akad. roka 2017/2018. Deadline 4. 4. 2017.

Habilitačné prednášky

Rektor VŠVU v Bratislave oznamuje, že dňa 15. 3. 2017 sa uskutočnia verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác.