Oznamy

4. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 4. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Oznam akademickej knižnice

AK VŠVU bude zatvorená počas vianočných prázdnin v dňoch 22. 12. 2016 – 5. 1. 2017 a počas prijímacích pohovorov v dňoch 23. – 25. 1. 2017

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme Akademickej obci VŠVU a verejnosti, že dňa 22. 11. 2016 nás vo veku 74 rokov navždy opustil dlhoročný pedagóg VŠVU a významný slovenský sochár prof. Juraj Meliš, akad. soch.

3. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 3. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť hľadá mladé talenty na poli vedy, techniky, umenia i športu. Cieľom súťaže je oceniť študentov vysokých škôl v SR, ktorí dosahujú výnimočné úspechy doma i v zahraničí.