Oznamy

Erasmus daruje iPad mini

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus vyhlasuje Workspace Europe súťaž o zaujímavé ceny.

Slovak Press Photo 2016

Medzi víťazmi Slovak Press Photo 2016 boli aj študenti a absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

16. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Štipendijný program v praxi

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky je v súčasnosti na štipendijnom pobyte v Nórskom kráľovstve študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave