Zahraničné oddelenie

Úradné hodiny

Pondelok
09:00 – 11:00
Streda
13:30 – 15:00

Kontakt

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
02 5942 8508
Mapa

Pracovníci

Mgr. Zuzana Wallnerová
Inštitucionálna koordinátorka (Mobilita študentov a zamestnancov medzi krajinami programu)
+421 2 594 28 508
chránený e-mail

Mgr. Mgr. art. Dana Tomečková
Erasmus+ koordinátorka – prichádzajúce mobility (študenti a pedagógovia prichádzajúci na VŠVU), pracovné stáže, freemoveri, medziinštitucionálne dohody
+421 2 5942 8587
kl. 487
chránený e-mail

Mgr. Barbora Tomíková
Erasmus+ koordinátorka – odchádzajúce mobility (študenti a pedagógovia VŠVU odchádzajúci na zahraničné partnerské školy)
+421 2 5942 8585
chránený e-mail

Zahraničné oddelenie VŠVU koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity školy v oblasti medzinárodnej spolupráce. Vyhodnocuje výsledky internacionalizácie a pripravuje podklady pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji. Podieľa sa na príprave zmlúv o spolupráci s partnerskými školami a ďalšími inštitúciami v zahraničí, zabezpečuje ich evidenciu a aktualizáciu.

V rámci Zahraničného oddelenia prebieha inštitucionálna koordinácia programu Erasmus+, čiže komplexného vedenia jeho organizačnej, administratívnej a finančnej agendy. Zahraničné oddelenie organizačne a administratívne zabezpečuje výberové konania na pobyty študentov v zahraničí nielen v rámci programu Erasmus+, ale aj na základe bilaterálnych dohôd. Okrem toho koordinuje študijné pobyty zahraničných študentov na VŠVU a tiež praktické stáže študentov VŠVU v zahraničí. Metodicky zaisťuje a vykonáva agendu zahraničných pracovných ciest zamestnancov VŠVU, ako aj prijímania cudzincov (zahraničných hostí, pedagógov, výskumných pracovníkov) na pobyt na VŠVU.