Peter Roller

Meno
prof. Peter Roller, akad. soch.
Pozícia
Vedúci kurzu
Oddelenie
Katedra socha, objekt, inštalácia
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Drotárska 44, Bratislava
Peter Roller – Konštrukcia
Peter Roller – Otvor
Peter Roller – Otvory
Peter Roller – Posolstvo
Peter Roller – Samoväzba

Predmety:

 • Prípravný kurz sochy I.

CV:

1963 – 1967

 • Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave  ( odd. rezbárstva prof. L.Korkoš a  A.Drexler)

1969 – 1975

 • Vysokáj škola výtvarných umení v Bratislave  ( Odd. figurálneho sochárstva Prof.J.Kostka, Doc. A.Trizuljak, prof. J.Kulich /

1975 – 1992

 • slobodné povolanie

Od roku 1988

 • členom Združenia Gerulata

Od roku 1992

 • pedagogicky pôsobí na VŠVU

Od roku 1996

 • docentom VŠVU

2009

 • menovaný  vysokoškolským profesorom.

 

Je členom predsedníctva Združenia Sympózium Lindabrunn v Rakúsku.

Zakladateľ a prezident NIPPON CLUBU (od roku 1990 do 1998) člen do 2000.

 

Ceny:

1980

 • Cena  kraja Baranya , Maďarsko

1989

 • Cena ZSVU ,Socha piešťanských parkov

1991

 • Cena Martina Benku

2006

 • Cena SVÚ 2006 za dielo na Bienále voľného výtvarného umenia v Bratislave

2006

 • III. cena v sochárskej súťaži pre automobilku KIA 

 

Samostatné výstavy (výber):

1980

 • Galéria C.Majerníka, Bratislava

1989

 • Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava

1989

 • Rodný dom J.Kupeckého, Pezinok

1990

 • Ifjúsági ház, Pécs, Maďarsko

1993

 • Galerie Spectrum, Memmingen, Nemecko

1997

 • Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác,Bratislava

1998

 • Galéria „Z“,Bratislava, Slovenská národná galéria, Zvolenský zámok, Zvolen

1999

 • Východoslovenská galéria Košice

1999

 • Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne

1999

 • Slovenská národná galéria

1999

 • Vermesova vila, Dunajská Streda

2003

 • Galéria NOVA Bratislava

2004

 • Galerie MILLENIUM, Praha, Česká republika

2004

 • BIBIANA, Bratislava

2004

 • Galéria LIMES, Komárno – s V.Kolenčíkom

2005

 • ZNAKY, Galéria Slovenskej sporiteľne,Bratislava

2005

 • Konštrukcia hľadania, Galéria MERUM, Modra

2006

 • Peter Roller, Business and Art Gallery Crowne Plaza, Bratislava

2006

 • Ján Hlavatý a Peter Roller, Artatrium Istrobanka, Bratislava

2006

 • Spolužiaci -Viera Hlavenková- Peter Roller, Luxor Business Club

2007

 • PETROGRAMY, Galéria LINEA, Bratislava

2007

 • Peter Roller, Galéria KOMART, Bratislava

2007

 • PETROGRAMY  II., Galéria „Z“, Bratislava

2007

 • TRUE  STORIES, J.Srna,R.Hrčka,P.Roller, Bratislava

2008

 • PETROHRADY, Galéria SAS, Bratislava

2008

 • PETROHRADY  A PETROGRAMY, Tatranská galéria v Poprade

2008

 • PETROSPEKTÍVA, Dom umenia Bratislava

2009

 • Labyrinty  miest, Galerie Millenium, Praha, ČR

2009

 • PETER ROLLER. AG Gallery, Bratislava

2009

 • PETER ROLLER, Gallery Forzet

2011

 • ZNÁMKY, Galéria X, Bratislava

2009

 • SAMORASTY, K Gallery, Bratislava

2009

 • SOCHY? OBRAZY, KRESBY, Turčianska galéria, Martin

 

Účasť na medzinárodných sochárskych sympóziách:

 • Maďarsko, Siklós – 1979, 1980, 1983
 • Japonsko, Hagi – 1981, 1984
 • Rakúsko, Lindabrunn – 1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999
 • Nemecko, Bad Durkheim – 1987
 • Juhoslávia, Portorož Forma Viva – 1987
 • U.S.A, Burlington – 1990
 • Česko-Slovensko,Rusovce – 1992
 • Japonsko, Aio – 1992
 • Kanada,Scarborough – 1994
 • Nemecko, Mayen,Lapidea – 1994
 • Nórsko, Lista Fyr – 1995
 • Slovensko, Osrblie – 1995, 1996, 1997, 1998
 • Slovensko, Moravany n/Váhom – 1995
 • Slovensko, Galanta – 1995
 • Slovensko,Komárno – 1997, 1998
 • Česká republika, Hořice – 1999
 • Rakúsko, Kaisersteinbruch – 1999
 • Slovensko, Devín – 1999
 • Česká republika, Telč – 2001
 • Česká republika, Praha – 2002
 • Slovensko, Veľký Šariš – 2002
 • Slovensko, Martin – 2003
 • Slovensko, Vyšné Ružbachy – 2003
 • Česká republika, Český Krumlov – 2004
 • Slovinsko, Lendava – 2004
 • Slovensko, Balunky – 2006
 • Umelci Tatrám, Nový Smokovec – 2007
 • FORMA VIVA , Portorož, Slovinsko – 2009
 • Dotyky s umením Devína, Slovensko – 2010

 

Organizovanie medzinárodných študentských sympózií:

 • Lindabrunn, Rakúsko – 1994
 • Villány, Maďarsko – 1995
 • Kremnica, Slovensko – 1996
 • Komárno, Slovensko – 1997, 1998
 • Osrblie, Slovensko – 1997, 1998
 • Lindabrunn, Rakúsko – 1999
 • Beladice, Slovensko – 2000

 

Domáce výstavy (výber):

1976

 • Výstava mladých,Galéria mladých, Bratislava

1977

 • Výstava mladých, Galéria mladých,  Bratislava

1978

 • Čeloslovenská členská výstava, Dom umenia, Bratislava

1979

 • Socha piešťanských parkovXII, Kúpeľný park, Piešťany

1979

 • Čeloslovenská výstava mladých, Bratislava,Praha,B.Bystrica

1980

 • Socha piešťanských parkovXIII, Kúpeľný ostrov,  Piešťany

1980

 • Tvorivosť práce, UBS, Bratislava

1980

 • Stretnutie vedy a umenia, Výskum.ústav živoč.výroby,Nitra

1981

 • Čeloslovenská výstava kresby, Považská galéria,Žilina

1981

 • Detské hračky, Galéria Gorkého ul. Bratislava

1982

 • Mladí bratislavskí výtvarníci,Bratislava

1982

 • Slovenská medaila, Bratislava

1982

 • 2.Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina

1983

 • Salón 83, Galéria výtvarného umenia, Prešov

1983

 • 3. Čeloslovenská výstava kresby,Považská galéria, Žilina

1983

 • Súčasná slovenská medaila,Múzeum mincí a medailí,Kremnica

1983

 • Archeologické pamiatky a súčasnosť, Tatran, Bratislava

1983

 • Celoslovenská výstava mladých, UBS, Bratislava

1984

 • Súčasný portrét a zátišie, UBS, Bratislava

1984

 • Minisalón, Jazzová sekcia, Praha

1985

 • Prehliadka čs.výtvarného umenia, Praha

1985

 • Čeloslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina

1985

 • l. Trienále portrétnej tvorby, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

1985

 • Súčasná československá komorná plastika, Galéria

1985

 • M. A. Bazovského, Trenčín

1985

 • Akvarel, pastel, drobná plastika, UBS, Bratislava

1986

 • Sochársky salón 86, Galéria výtvarného umenia, Prešov

1986

 • Výzva, MoBrno

1987

 • Park, Pezinok

1987

 • Pamiatky a príroda, Bratislava

1987

 • Čeloslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina

1987

 • Sochárska škola prof. J. Kostku, Hodonín

1988

 • Salón slovenských umelcov, Dom umenia, Bratislava

1988

 • Kresba a socha, Výstavná sieň L.Novomestského,Bratisla

1989

 • Socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov,Piešťany

1989

 • Prešovský salón, Galéria výtvarného umenia,Prešov

1989

 • Bienále súčasnej čs. komornej plastiky,Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

1989

 • Gerulata, kostolík Rusovce

1989

 • 6. Čeloslovenská výstava kresby, Považská galéria ,Žilina

1989

 • Sochárska škola prof. J. Kostku, UBS, Bratislava

1990

 • Duchovné iniciatívy, Academia Istropolitana, Bratislava

1990

 • Hlas a protihlas, Čs. rozhlas, Mýtna, Bratislava

1991

 • Grafika a plastika, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

1991

 • Gerulata, Galéria Gerulata, Bratislava

1991

 • Slovenská medaila, Dom umenia, Bratislava

1991

 • Trienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J.Kollára, Banská Štiavnica

1992

 • Pocta Kolomanovi Sokolovi, Galéria Médium, Bratislava

1992

 • Žena, Štúdio „S“, Bratislava

1993

 • „Priestor“ Socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany

1994

 • Trienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J.Kollára, Banská Štiavnica

1995

 • Výmena pozícií,Dom umenia, Bratislava

1995

 • Výber zo súčasného komorného sochárstva, Galéria M.A. Bazovského, Trenčín

1995

 • Bronzová plastika Galanta ’95, Kaštieľ Esterházy, Galanta

1996

 • Gerulata v Galante,Kaštieľ Esterházy, Galanta

1996

 • J. Meliš, P. Roller – Grafika a kresba, Nitrianska št. galéria, Nitra

1996

 • Gerulata, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

1996

 • Umelci deťom, výročie Unicef, GMB, Bratislava

1996

 • Bronz ’96, Kaštieľ Esterházy, Galanta

1996

 • Socha a objekt I., exteriér Bratislavy

1997

 • GERULATA  PF ’97, galéria Gerulata,Bratislava

1997

 • Socha, Zbierka I.Melicherčíka, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín, Oravská galéria Dolný Kubín

1997

 • Trienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J.Kollára, Banská Štiavnica, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

1997

 • Stretnutie s umením I.,CCS Consulting, Bratislava

1997

 • Socha a objekt II., exteriér,Kultúrne leto Bratislava

1997

 • 3 X Osrblie, Galéria Z, Bratislava

1998

 • Gerulata PF ’98, Galéria Gerulata, Bratislava

1998

 • Sochárske sympózium mladých tvorcov, Galéria T, Komárno

1998

 • Socha a objekt, exteriér, Kltúrne leto Bratislava

1998

 • Umenie bez hraníc, radnica, Bratislava – Devínska N. Ves

1998

 • Priatelia priateľom, Týždeň japonskej kultúry, Dom umenia, Bratislava

1998

 • Trenčín ’98, Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín

1998

 • od A…po Z, Galéria Z, Bratislava

1999

 • „Trenčín 98“,Súčasné slovenské sochárstvo,Galéria P.M.Bohúňa,  Liptovský Mikuláš

1999

 • …Spektíva, Oravská galéria, Dolný Kubín, Východoslovenská galéria Košice

1999

 • Socha a objekt IV, exteriér mesta,Bratislava

1999

 • Neviditeľná výstava, park Pezinok

1999

 • Filmový festival Trenčianske Teplice, exteriér parku,

1999

 • X. Gerulata

1999

 • Galéria „Z“, Bratislava

1999

 • P.F. 2000, Slovenská národná galéria Bratislava

2000

 • Pocta Strednej Európe I.,GMB, Bratislava

2000

 • VI. Trienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica

2000

 • Socha a objekt V., Grassalkovichova záhrada, Bratislava

2000

 • 20. storočie v slovenskom umení, SNG, Bratislava

2001

 • Socha a objekt VI., Galéria „Z“, Bratislava

2001

 • Salón výtvarného umenia, Nitrianska galéria, Nitra

2001

 • Výstava pedagógov VŠVU, Tataranská galéria Poprad,

2001

 • Turčianska galéria, Martin

2001

 • Rozhovory s umením II., Galéria „Z“, Bratislava

2001

 • ZEM, GMB, Bratislava

2001

 • Nostalgia, Dom umenia, Bratislava

2003

 • Sen štyroch sochárov o soche v meste, Turčianska  galéria, Martin

2003

 • Tvary zeme, tvary umenia,Tatranská galéria, Poprad

2004

 • Hranice bez bariér, Radnica DNV, Bratislava

2005

 • Socha piešťanských parkov 2005, Kúpeľný park, Piešťany

2005

 • Socha a objekt X., Bratislavský hrad, Bratislava

2005

 • BA-54-63-Hommage á Š.Prokop, UBS, Bratislava

2006

 • 86+827/30´= 10,10 rokov Galérie „Z“, Galéria „Z“,Bratislava

2006

 • Socha a objekt XI.,Galéria „Z“, Galéria Slov. sporit.,Bratislava

2006

 • VIII. Trienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J.Kollára, Banská Štiavnica

2006

 • Bienále voľného výtvarného umenia 2006, SVÚ, Bratislava

2006

 • Slovenská typografia 20.stor.II., Dom umenia Bratislava

2007

 • Breast friends, Výstavný pavilón Podhradie, Bratislava

2007

 • All you need is Love, Bratislavský hrad

2007

 • Z mesta von/out of the city, GMB Bratislava

2007

 • Hommage á Kassák, Galéria „Z“, Bratislava

2007

 • Umenie 2007, Dom umenia Bratislava

2008

 • Socha a objekt XIII, Dom umenia Bratislava

2008

 • Bienále voľného výtvarného umenia 2008,SVÚ,Bratislava

2008

 • Trenčín 2008, Výber zo súčasného slov.sochárstva, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín

2008

 • P. F., Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš

2008

 • Hranice geometrie, Galéria „Z“, Bratislava

2008

 • Plošné miery, SVÚ, Bratislava

2008

 • Umenie tolerancie, Danubiana, Bratislava

2010

 • Hranice geometrie, Dom umenia, Bratislava

2010

 • 3. Bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia Bratislava

2010

 • Svetlo v umení, svetlo v nás, GMB, Bratislava

2011

 • 50.rokov slovenskej medaile, Kremnica a SVÚ Bratislava

2011

 • 15. rokov Galérie Z, Galéria Z, Bratislava

 

Zahraničné výstavy (výber):

1977

 • FIDEM, Nemzeti Galléria, Budapest,Maďarsko

1979

 • Medzinárodná výstava medailí, The British museum, Londýn, Veľká Británia

1980

 • Medzinárodná výstava medailí, Wroclaw, Poľsko

1983

 • Maďarské sympóziá, Mucsarnok, Budapest, Maďarsko

1987

 • Výstava sympozistov, Bad Durkheim, Nemecko

1987

 • Veľtrh umenia, Poznaň, Poľsko

1988

 • Výtvarné umenie, Olstyn, Poľsko

1988

 • Medzinárodný festival umenia, Bagdad, Irak

1988

 • Dni Bratislavy v Kyjeve,Kyjev

1990

 • Čs. výtvarné umenie, Peking, Čína

1990

 • Bienále komornej plastiky, Mánes, Praha

1991

 • Trienále kresby, Wroclaw, Poľsko

1992

 • Bienále sochárskej kresby, Budapešť, Maďarsko

1992

 • Gerulata v Selbe, Nemecko

1993

 • Dni európskej kultúry-Slovensko,CEK  Galerie, Karlsruhe, Nemecko

1993

 • Grafika a kresba,Haus der Begegnung,  Eisenstadt, Rakúsko

1993

 • Gerulata, Memmingen, Nemecko

1993

 • Štyria zo Slovenska, Galerie Mitte, Viedeň, Rakúsko

1993

 • Bariéry, Karolínum, Praha, ČR

1994

 • Výstava sympozistov, Radnica, Scarborough, Kanada

1994

 • 4×10, Thuringen, Nemecko

1994

 • Nová perspektíva, Univerzita Newcastle u/Tyne, V. Británia

1995

 • Bunkers, Lista Fyr, Nórsko

1995

 • Seitenwechsel, Schloss Heidelberg, Nemecko

1996

 • Slovak sculpture, Palais d´Europe,Strassbourg, Francúzsko

1996

 • Gerulata v Dánsku, Bispegarden, Kalundborg, Dánsko

1996

 • Prezentácie II, Galéria u Jezuitov, Poznaň, Poľsko

1996

 • Slávnosť, priestory firmy Venray, Holandsko

1996

 • Lapidea, Uherské Hradiště, Česká republika

1997

 • Brightńfurt Kultur Sommer l997, exteriér, Breitenfurt, Rakúsko

1997

 • Lapidea, Gallery Bath, Veľká Británia

1998

 • Gerulata, Werkstattgalerie,Heidelberg, Nemecko

1998

 • Kassákov klobúk, 31+1 slovenských umelcov, Múzeum Kassáka, Budapest, Maďarsko

1999

 • Hořické sympózium 1999, Múzeum Hořice, Česká republika

1999

 • Setkání IX – Extrém, Galerie H,  Kostelec n. Černými lesy, Česká republika

1999

 • Bratislava v Clevelande, CSU Art Gallery, Cleveland, USA

1999

 • Objekty, koncepty,sochy, exteriér, Symposion Lindabrunn

1999

 • Súčasné slovenské umenie, First floor Gallery, Carrolton, USA

1999

 • EXPO 2000, Hannover, Nemecko

1999

 • Setkání – Náhoda, Hvězdárna Ondřejov, Praha, Česká republika

1999

 • Medzinárodné bienale plastiky Toyama, Japonsko

1999

 • Setkání – Hra, Galerie „H“, Kostelec nad Č.Lesy, ČR

2004

 • Festival umenia, Veľtržný palác, Neusiedel am See, Rakúsko

2004

 • Tvary zeme, tvary umenia, Jeruzalem, Izrael

2005

 • Setkání XV, Galerie „H“,Kostelec nad Černými lesy, ČR

2006

 • Ľ Art contemporain slovaque, Galerie Lehalle Paríž, Francúzsko

2006

 • BA-54-63, Slowakische Institut, Berlin, BRD

2007

 • Koláž od 60.let do současnosti, Galerie Millennium, Praha,ČR

2007

 • Hommage á Kassak, Kassak muzeum, Budapešť, Maďarsko

2008

 • Slovenská typografia, Slovenský inštitút, Viedeň

2009

 • Z mesta von, Západočeská galerie Plzeň, ČR

2009

 • Výber z Bienále, Galerie DIAMANT Mánes, Praha, ČR

2009

 • Dopisy do nebe, Olomouc, ČR

2010

 • Setkání XX.“Les“, Kostelec n.Č.lesy, ČR

2010

 • Os Mexiko-Slovensko, Oaxaca, Mexiko

2011

 • Slovenská geometrie II. Plzeňská galerie, Plzeň, ČR

2011

 • Slovenská koláž, Galerie Ve smečkách, Praha, ČR

2011

 • Ocenení z bienále, Mánes-Diamant, Praha, ČR