Nóra Ružičková

Meno
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.
Pozícia
Vedúca ateliéru
Oddelenie
Katedra intermédií
Obraz/zvuk/text a kontext
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Drotárska 44, Bratislava

Výučba / Úradné hodiny

Utorok
09:30 – 15:30
Štvrtok
09:30 – 15:30
Volanie divočiny, kolaboratívny umelecký projekt, v spolupráci s Univerzitou tretieho veku UK, Tržnica na Trnavskom mýte, 2015
Bouvard & Pécuchet bádajú na poli slovenského umenia, video, 1 h. 29 min, 2014
Vyzdobil si dreveničku vyvrásneným bukom umelecký výskum, sada 36 pohľadníc, 2012
Vanitas, intervencia do verejného priestoru, Pisztoryho palác, 2014
Telefonický rozhovor s priamym účastníkom SNP, interaktívny projekt
Corpus alienum, intervencia do verejného priestoru, Pisztoryho palác, 2012

Predmety:

 • Text v obraze – obraz v texte I., II.
 • Kreatívne písanie pre výtvarníkov I., II.
 • Štúdiá o diverzite – teoretické prístupy k odlišnosti
 • Znak a príbeh: Úvod do semiotiky a naratológie

Nóra Ružičková (1977, Bratislava) je aktívna v oblasti vizuálneho umenia a literatúry. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislave, vedie ateliér Obraz/zvuk/text a kontext (postkonceptuálne prístupy).

Vo svojich projektoch využíva rôzne médiá a formy vyjadrenia – text, video, zvuková inštalácia, kolektívna performancia, fotografia, objekt... V posledných rokoch sa venuje najmä výskumu inštitucionalizácie a kategorizácie (nielen) umenia, vzťahov obrazu a textu a kategórie odlišnosti. Dôležitou stratégiou pri tomto výskume je pre ňu apropriácia (textov, obrazov, praktík a taktík) a hybridizácia.

Mnohé z jej projektov a výskumov sú založené na spolupráci, jednak s inými umelkyňami a umelcami, ale aj s ľuďmi z mimoumeleckých sfér. To, čo spája takmer všetky jej projekty je záujem o fenomén pomedznosti, hranice, rozhrania, rámcovania, okrajovosti, medzerovitosti, „skulinárstva“.

Umelecká činnosť:

Samostatné výstavy (výber):

2015   

2015   

 • Zakázka č. 39 → Impression, soleil levant & Bells Morbido → Akustická příroda a pár kapek krve (výstavná trilógia v spolupráci s Majou Štefančíkovou), Galerie TIC, Brno

2014   

2014   

2013   

2013

 • Cvičná uměnověda. (v spolupráci s Mariannou Mlynárčikovou), Galerie Kabinet, Brno

2012

 • Z druhej ruky. (v spolupráci s M. Mlynárčikovou), Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2008

 • Skočím ti do reči, vyrazím ti dych, dotknem sa ťa. (v spolupráci s M. Mlynárčikovou), room 19_21, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2007

 • Finis Terrae. Galéria 13m3, Bratislava

2004

 • Someone in between. (v spolupráci s M. Mlynárčikovou), Galéria Medium, Bratislava

 

Skupinové výstavy (výber):

2015   

 • Poe(ví)zia – Vizuálna poézia, Galéria Medium, Bratislava

2014   

 • Site specific: Umění na zákazku. Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2014   

 • SNP – Nepovinná výstava. Kunsthalle/Hala umenia, Košice

2014   

 • Tutti frutti festival. Tržnica na Trnavskom mýte, Bratislava

2014   

 • VII Nový Zlínsky salon. Krajská galerie umění ve Zlíně, Zlín

2014   

 • No comment? Vol. 4 + Vstúpte prosím (!) Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2013   

 • Rozhovory, ktoré vedú inam. Dom umenia, Bratislava

2013   

 • 2. Trienále umenia knihy. Turčianska galéria, Martin

2013   

 • No comment? Vol. 3. Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2013

 • No comment? Vol. 2, Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2013

 • Vstúpte prosím(!) Turčianska galéria, Martin

2012   

 • „Arteterapia“. Galéria Medium, Bratislava

2011   

 • Súčasná slovenská grafika 17. Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2009   

 • Causa corporalis. Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2009   

 • Formáty transformace 89-09. Dům umění města Brna a Dům pánů z Kunštátu, Brno

2005   

 • Mezinárodní bienále současného umění 2005, Národní Galerie, Praha

2004   

 • This is my place, Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava

2004   

 • Prezentácia slovenského videa, Neuer Berliner Kunstverein, Berlín

2003   

 • Dupľa. Open gallery (Nadácia – Centrum súčasného umenia), Bratislava

Publikačná činnosť (výber):

Monografické knižné publikácie:

 • Mikronauti. 1. vyd. Banská Bystrica : Drewo a Srd, 1998.
 • Osnova a útok. 1. vyd. Banská Bystrica : Drewo a Srd, 2000.
 • Beztvárie. 1. vyd. Bratislava : Vlastným nákladom, 2004.
 • Parcelácia vzduchu. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2007.
 • Pobrežný výskum. (+ autorské zvukové CD) 1. vyd. Bratislava : Ars Poetica, 2009.
 • Práce & Intimita. 1. vyd. Bratislava : Aspekt, 2012

 

Publikované výsledky autorského umeleckého výskumu (výber):

 • Na margo (úryvky z rozhovorov so slovenskými kurátorkami a historičkami umenia). In: BARTLOVÁ, Milena – PACHMANOVÁ, Martina (eds.): Artemis a Dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění. Praha : Academia, 2008, s. 203-221.
 • Between channels. In: Kloaka: Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, Bratislava, 2011, č. 1.
 • Verejný slovník intimity. In: Romboid, Bratislava 2011, č. 4, s. 62-67.
 • Vyzdobil si dreveničku vyvrásneným bukom. In: Kloaka: Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, Bratislava, 2012, č. 4, s. 68-71.