Juraj Žáry

Meno
Mgr. Juraj Žáry, CSc.
Pozícia
Odborný asistent
Oddelenie
Katedra teórie a dejín umenia
Adresa kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava