Zahraničné oddelenie

Úradné hodiny

Pondelok
09:00 – 11:00
Streda
13:30 – 15:00

Kontakt

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
02 5942 8508
Mapa

Pracovníci

Mgr. Zuzana Wallnerová
Inštitucionálna koordinátorka (Mobilita študentov a zamestnancov medzi krajinami programu)
+421 2 594 28 508
chránený e-mail

Mgr. Mgr. art. Dana Tomečková
Erasmus+ koordinátorka – prichádzajúce mobility (študenti a pedagógovia prichádzajúci na VŠVU), pracovné stáže, freemoveri, medziinštitucionálne dohody
+421 2 5942 8587
kl. 487
chránený e-mail

Mgr. art. Natália Veľká
Erasmus+ koordinátorka – odchádzajúce mobility (študenti a pedagógovia VŠVU odchádzajúci na zahraničné partnerské školy)
+421 2 5942 8585
kl. 485
chránený e-mail