Zahraničné oddelenie

Kontakt

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
02 5942 8508
Mapa

Pracovníci

Mgr. Zuzana Wallnerová
Erasmus+ koordinátorka KA103 (Mobilita študentov a zamestnancov medzi krajinami programu)
+421 2 594 28 508
chránený e-mail

Mgr. art. Veronika Markovičová
Erasmus+ koordinátorka
+421 2 5942 8585
chránený e-mail

Mgr. Yasmina Stupak
Koordinátorka Erasmus+ stáže, freemoveri, medziinštitucionálne dohody
+421 2 5942 8587
chránený e-mail