Výzva

Galéria MEDIUM vyhlasuje Výzvu na podávanie výstavných projektov na rok 2018

Výzva na podávanie projektov do Galérie MEDIUM
Výzva na podávanie projektov do Galérie MEDIUM

Termín odovzdania prihlášok:
17. 9. 2017

Prihlášky spolu s prílohami zasielajte na adresu:
medium@vsvu.sk

V predmete správy treba uviesť:
"Výstavný projekt 2018_Názov projektu".

 

Pre konzultáciu vyplnenia prihlášky neváhajte kontaktovať:

Jana Kapelová
Galéria MEDIUM
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
E-mail: medium@vsvu.sk
Tel.: 02/5942 8570