Výstavný plán

Výstavný plán na rok 2018

 

IKONICKÉ RUINY
 

autori: Katedra Architektonickej tvorby VŠVU, ateliér Hájek, Halada, Studený
kurátori: Benjamín Brádňanský, Ján Studený
trvanie výstavy: 18. 1. - 11. 2. 2018

anotácia: Ikonická ruina ako potenciál tisícok nezbúrateľných metrov kubických priestoru na lukratívnych pozemkoch v centre mesta. Body možnej regenerácie obrovských stavebných objemov a špičkovej architektúry a veľkorysého verejného priestoru, nielen ako prázdna medzi domami ale ako verejné budovy, programy, inštitúcie formujúce spoločnosť - kultúrne centrá, školy, kreatívny priemysel...
Ikonická ruina je provokáciou premýšľania o starosti a starostlivosti o architektúru, provokáciou premýšľania architektúry ako spoločenského a kultúrneho projektu, provokáciou premýšľania architektúry v kontexte tabula plena namiesto tabula rasa, provokáciou premýšľania a nie nostalgií či pocitov.

veľkosť priestoru: Large
 

 

RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia

autorka: Lenka L. Lukačovičová
kurátorka: Zora Rusinová
trvanie výstavy: 22. 2. - 11. 3. 2018

anotácia: Somostatná výstava Lenky L. Lukačovičovej "RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia" sa primárne zameriava na fotografiu pre performance, alebo performance pre fotografiu. Jedinou podmienkou realizácie určitej kreácie je stlačenie spúšte, teda RE:kreácia. Cez vzniknuté fotografie tak vzniká reflexia, zamyslenie sa nad fotografiou a umením. Je interpretáciou akcií a performance výtvarníkov 70. a 80. rokov na Slovensku (Ľ. Ďurčeka, V. Kordoša, R. Sikoru a Ľ. Stacha), ktorí intenzívne s fotografiou pracovali alebo ňou zaznamenávali niektoré svoje akcie. Projekt je tiež autorkinou RE:akciou na niektoré zlomové spoločenské javy, či sociálne a osobné situácie, s ktorými sa dennodenne stretávame a sú v našej spoločnosti a život príznačné. Výstava "RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia" je dizertačný projekt ukončujúci doktorandské štúdium Lenky L. Lukačovičovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre Fotografie a nových médií v ateliréri prof. Mgr. Ing. Ľuba Stacha.

veľkosť priestoru: Medium


 

BREAKING (B)IT
 

autorka: Diana Cencer Garafová
kurátorka: Zora Rusinová
trvanie výstavy: 22. 2. - 11. 3. 2018

anotácia: Samostatná výstava Diany Cencer Garafovej skúma vzťah reality a modelu. Vytvára zmenšeniny možných i nemožných inštalácií umiestnené v modeloch bratislavských galérií (mierka 1:10). Autorkin projekt pre Galériu MEDIUM nadväzuje na jej predchádzajúce verejné prezentácie diel. V tejto fáze svojej tvorby ale uvažuje nad možnosťou vystaviť modely v galérii nezvyčajným spôsobom, ktorý divákovi znemožní pozorovať ich vnútrajšok vlastnými očami. Modely inštaluje jeden nad druhým, vytvárajúc pomyselný stĺp od podlahy až po strop galérie. Niektoré z modelov sú divákovmu pohľadu dostupné priamo, niektoré iba sprostredkovane - pomocou oka kamery. Kamera sa pohybuje po vertikálnej dráhe zospodu nahor (so zastaveniami na konkrétnych miestach). Tento sprostredkovaný pohľad je projektovaný na stenu a divákovi tak umožňuje vhľad aj do modelov, ktoré sú vysoko nad jeho hlavou.
Spôsob inštalácie - teda nedostupnosť nášho pohľadu je analógiou k vedecko-technologickému poznávaniu sveta, kedy aj objekty, ktoré sú ďaleko (napr. Pluto) a dávno (napr. big bang) sa stali súčasťou našej predstavy o vesmíre, nášho modelu sveta, ktorý je založený nie na empirickom ale na modelovom poznaní.
Výstava Breaking (b)it je dizertačný projekt ukončujúci doktorandské štúdium Diany Cencer Garafovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maliarstva v ateliéri prof. Daniela Fischera, akad. mal.

veľkosť priestoru: Small

 

 

ZURETA

autori: študenti 19 univerzít, 14 krajín: Elias Toner, Isabel Rumble, Takuro Yokoo, Frank Furtschegger (KNARF), Victoria Vinogradova,  Assunta Abdel Azim Mohamed, Katya Krauchanka, Ana Lucia Calzavara, Marina Zilbersztejn, Huang Mengzhu, Yin Yuan, Bin Huang, Xingbing Pang, Marco Stanke, Aron Herdrich, Ieva Jakušonoka, Eszter Bocsi, Kiss Botond, Jessie Hopkins, Michele Hetherington, Cristiano Rizzo, Virginia Dal Magro, Kanami Hano, Kei Imai, Koyomi Horioka, Fernando Saiki, Shiori Ichikawa, Shoko Osugi, Simone Philippou, Sosuke Ueta, Yukiko Kishi, Beata Filipowicz, Gabriela Gorączko, Pavol Truben, Heidi Mielke, Lisa Linossi, Bianca Barandun, James Jessiman, Alexandra Wollins, Margaret Stage, Mia Mendoza, Taylor Leighton, Anna Joo, Joleen Unas, Katlyn Sutherland
kurátorka: Kateřina Makar Václavková
trvanie výstavy: 15. 3. - 1. 4. 2018

anotácia: Projekt Zureta začal drobnou poznámkou japonskej študentky, ktorá bola na výmennom pobyte vo Viedni, že stredoeurópske prostredie reaguje úplne inak na vzniknutú chybu v grafike ako bola zvyknutá z domáceho prostredia. Chyba v grafike nie je nič neobvyklé, často sa stáva, že v priebehu náročného technologického procesu nastane nejaký zvrat alebo chyba. Zaujímavý je však prístup, aký si autor zvolí, ako narába so vzniknutou situáciou. U niekoho to môže znamenať začať odznova, niekto chybu zapracuje, zamaskuje a iný pracuje s vedomím vytvorenia chýb. Zámerom projektu Zureta bolo skúsiť preskúmať pozadie tohto fenoménu. Preto sa oslovili pre spoluprácu školy naprieč svetadielmi, študenti z rôznych prostredí, aby poslali práce na túto tému. Výstava, ktorú by sme radi predstavili v Galérii Medium je zbierka študentských prác, ktoré reprezentujú rôzne autorské prístupy z rôznych častí sveta.

veľkosť priestoru: Large

 

 

SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)
 

autor: Juraj Bartoš
kurátorka: Silvia L. Čúzyová
trvanie výstavy: 15. 3. - 1. 4. 2018

anotácia: Cieľom projektu Juraja Bartoša SME TU SPOLU je sprostredkovať pohľad na rómske deti takým spôsobom, ktorý má potenciál podporiť ich pozitívne vnímanie spoločnosťou a prispieť k búraniu existujúcich predsudkov.

veľkosť priestoru: Specific

 

 

PERMANENTNÁ REKREÁCIA

autori: Andrea Kalinová, Martin Zaiček, Paula Ďurinová
kurátorka: Zuzana Jakalová
trvanie výstavy: 6. 4. - 29. 4. 2018

anotácia: Výstava Permanentná rekreácia skúma neznáme kúpeľné a rekreačné architektonické dedičstvo budované na okraji Sovietskeho zväzu. Sleduje procesy jeho posttraumatických transformácií na pozadí politicko-spoločenskej krízy gruzínsko-abcházskeho konfliktu.

veľkosť priestoru: Medium


 

POVINNOSŤ NAJMÄ OKREM INÉHO
 

autor: Roman Gajdoš
kurátorka: Dominika Chrzanová
trvanie výstavy: 6. 4. - 29. 4. 2018

anotácia: Výstava Romana Gajdoša prezentuje cyklus malieb a kolážových kresieb tematizujúcich pomyselný mentálny priestor medzi inštitucionalitou a intimitou, geometrickým a intuitívnym prístupom. Dôležitým sa stáva uvažovanie o obraze ako napätí medzi spontánnou a mechanickou činnosťou.

veľkosť priestoru: Small

 

 

ALGORITMY OBRAZOV - OBRAZY ALGORITMOV. POVAHA VÝSKUMOV V SÚČASNOM UMENÍ


autori: Jaroslav Varga, Dominik Hlinka, Magda Stanová, Juraj Sukop
kurátori výstavy: Ivan Gerát, Marian Zervan
trvanie výstavy: 4. 5. - 20. 5. 2018

anotácia: Predmetom výstavy bude tematický výber z diel  účastníkov a ocenených z troch ročníkov štipendijného programu Nadácie Novum. Vystavené diela spája záujem autorov o to, čo sa deje s obrazom vo veku počítačovej reprodukcie a výpočtového navrhovania, ako sa mení povaha umeleckého výskumu a napokon aj  autoreflexie a autodefinície výtvarného umenia.

veľkosť priestoru: Large

 

 

MAĽBA
 

autori: Cyril Blažo, Marin Kochan
kurátor: Vladimír Beskid
trvanie výstavy: 24. 5. - 24. 6. 2018

anotácia: Výstavný projekt s názvom Maľba je výsledkom spoločnej tvorby výtvarného "tandemu": Cyril Blažo (nar. 1970) a Martin Kochan (nar. 1981). Je pokračovaním ich 2 predchádzajúcich projektov (Skulptúry a Pub Art). Ide o silnú dávku šťavnatej expresívnej figurácie a mnohých experimentálnych polôh súčasnej maľby: maľba nielen plátno, či papier,  ale najmä na hliníkové tlačiarenské listy, maľba na žuvačky, či staré tlače, maľba dymovnicami a pod. Vzniká tak plnofarebná koláž humorných stretnutí a scénok, ironických skečov a komentárov. Uplatňujú pritom celistvý „alko-holistický“ prístup. Čo nápad, to veľký blokbastard maľby...

veľkosť priestoru: Medium

 

 

VIRIDIPLANTAE
 

autor: Marek Burcl
trvanie výstavy: 24. 5. - 24. 6. 2018

anotácia: Samostatná výstava pozostáva zo série priestorových objektov, ktoré vznikajú popri výskume galvanizácie organických materiálov. Dokumentácia procesu je realizovaná klasickejším maliarskym prístupom, ktorý bol na počiatku inšpirovaný čiernobielymi reprodukciami Izbových rastlín. 

veľkosť priestoru: Small

 

 

QUESTIONING VALUE


autori: Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Cesare Pietroiusti,  Stefanos Tsivopoulos
kurátorka: Lýdia Pribišová
trvanie výstavy: 28. 6. - 22. 7. 2018

anotácia: Budovanie archívu a subverzívny pohľad na ekonomické vzťahy sú styčné body projektov talianskeho umelca Cesareho Pietroiustiho, grécko-newyorského umelca Stefanosa Tsivopoulosa a slovensko-rumunskej dvojice Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová. Títo umelci hľadajú alternatívne ekonomické modely, ktoré sú v ich tvorbe chápané ako otvorené, interaktívne subsystémy, reprezentujúce zákony univerza. Ekonomika odzrkadľuje medziľudské vzťahy, vzájomné jednanie, spôsoby súžitia, spôsoby napĺňania potrieb. Naše konanie závisí od našej hodnotovej orientácie. Avšak aktuálny ekonomický systém neslúži hodnotám spoločnosti, ale je ich pánom.
veľkosť priestoru: Large

 

 

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA
 

autori: František Demeter, Juraj Gábor, Anna Hulačová (CZ), Viktor Kopasz, Jaroslav Kyša, Rastislav Podhorský a ďalší
kurátorka: Mária Janušová
trvanie výstavy: 1. 8. - 26. 8. 2018

anotácia: Projekt „Konštruktívna lyrika“ má za cieľ poukázať na líniu súčasného vizuálneho umenia, ktorej tvorba je charakteristická konceptuálnym prístupom, relevanciou formy či poetickým výrazom diel. Pre vybraných autorov je charakteristický záujem nielen o koncept diela, ale i o jeho formálnu stránku, procesuálnosť, ako aj subjektívne vyjadrená expresivita. Uvedená línia umelcov sa tým vyčleňuje od súčasného postkonceptualizmu či od plytkého estetizmu.

veľkosť priestoru: Large

 

 

HLBŠIE NEŽ DOVNÚTRA

autorky a autori: Karolína Barényiová, Michal Huba, Dávid Koronczi a Dominika Kunzová
kurátorka: Miroslava Urbanová
vernisáž: 4. 9. 2018 o 18:00
trvanie výstavy: 5. 9. – 16. 9. 2018

anotácia: Výstava Hlbšie než dovnútra predstavuje štyri rozmanité umelecké sondy autoriek a autorov z oblastí voľného umenia, dizajnu a architektúry. Prostredníctvom nich skúmajú priepustnosť hraníc klasických disciplín a ich metodologických postupov (využitie virtuálnej reality v muzeológii), či myšlienkových koštrukcií a konštruktov (spochybnenie dichotómie príroda vs. subjekt, vnímania času ako čisto objektívnej veličiny, či rozšírenie ponímania komunity a spolupráce na úroveň mikroorganizmov). Neostávajú na povrchu, naopak, zaujímajú ich sedimenty, ktoré konštituujú náš prístup k poznávaniu sveta a v rámci neho prebiehajúcich procesov.

veľkosť priestoru: Large

 

 

HORROR AURUM

autorky a autori: Matej Bezúch, Lucia Gašparovičová, Radka Kovačíková, Jana Machatová, Katarína Siposová, Gisbert Stach, Kristýna Španihelová, Simona Svitková, Markéta Nováková a Timotej Blažek a ďalší.
vernisáž výstavy: 20. 9. 201 o 18:00hod
trvanie výstavy: 21. 9. - 30. 9. 2018
kurátorka: Mária H. Nepšinská

anotácia: Výstava Horror Aurum reaguje na tému medzinárodného bienále Šperk Stret 2018 - Aura vzácneho, pričom reflektuje aktuálne tendencie súčasného autorského šperku. Prezentuje diela vybraných autorov, ktorí usilujú o istú mieru formálnej sofistikovanosti a tiež konceptuálny rozmer. Zároveň poukazuje na rozmanitosť interpretácie sématickej hodnoty zlata a aj to, že súčasná tvorba umeleckého šperku nie je len záležitosťou formy pretknutej významovou prázdnotou.

veľkosť priestoru: Medium

 

 

AMBER ROAD

autorky a autori: Robert Baines /AU/, Michael Becker /DE/, Monika Brugger /FR/, Kim Buck /DK/, Patricia Dimingues /PT/, Sławomir Fijałkowski /PL/, Christiane Förster /DE/, Bernard François /BE/, Warwick Freeman /NZ/, Karl Fritsch /DE/, Sara Gackowska /PL/, Andi Gut /CH/, Marta Hryc /PL/, Paweł Kaczyński /PL/, Sabine Klarner /DE/, Annelies Planteijdt /NL/, Pavol Prekop /SK/, Ramon Puig Cuyàs /ES/, Wolfgang Rahs /AT/, Tabea Reulecke /DE/, Carme Roher /ES/, Ingrid Römmich-Werner /DE/, Dana Saechuga /IL/, Gisbert Stach /DE/, Andrzej Szadkowski /PL/, Shana Teugels /BE/, Nelly van Oost /BE/, Tanel Veenre /EE/, Manuel Vilhena /PT/, Lisa Walker /NZ/, Petra Zimmermann /AT/
kurátori: Amber Road su Sławomir Fijałkowski a Wim Vandekerckhove
vernisáž výstavy: 20. 9. 201 o 18:00hod
trvanie výstavy: 21. 9. - 30. 9. 2018

anotácia: Názov výstavy Amber Road korešponduje s témou druhého ročníka bienálneho podujatia Gdańsk Baltic Amber, ktoré sa konalo v roku 2017 pod kurátorskou taktovkou Sławomira Fijałkowského a Wima Vandekerckhoveho. Metafora jantárovej cesty prepájajúcej Románsku ríšu s pobrežím Baltského mora sa odráža v objektoch a šperkoch tridsiatky vybraných autorov, ktorí pracujú s týmto fascinujúcim materiálom – jantárom. Už staroveké civilizácie oceňovali kvality tohto v zlatníctve často využívaného materiálu, ktorý bol mimochodom označovaný aj ako Zlato severu. Výstava reflektuje aktuálne tendencie výskumu fosilizovanej živice ihličnatých stromov v oblastiach paleontológie, biológie, kultúrnej histórie, remesla, umenia, dizajnu a znovu popularizuje jantár prostredníctvom diel autorov súčasného šperku.

veľkosť priestoru: Small

 

 

UNDEGROUND IMAGES


umelci: Milton Glaser, Gail Anderson, Marshall Arisman, Gén Anderson, Ivan Chermayeff, Paul Davis, Audrey Flack, Bob Gill, Robert Giusti, Phil Hays, Viktor Koen, Jerry Moriarty, Tony Palladino, David Sandlin, Paula Scher, Eve Sonneman, Gilbert Stone, George Tscherny, Sal De Vito, James Victore, Robert Weaver, Louise Fili, Yuko Shimizu a Edel Rodriguez.
organizátor: Galéria Jána Koniarka v Trnave
vernisáž výstavy: 4. 10. 2018 o 18:00
trvanie výstavy: 5. 10. - 28. 10. 2018

anotácia: School of Visual Art oslovila za posledných 60 - 70 rokov dvakrát do roka svojich najvýznamnejších pedagógov - dizajnérov a umelcov, aby vytvorili plagáty na podporu podujatia v newyorskom metre, ktoré propagovalo túto školu. Doteraz vzniklo viac ako 160 plagátov od mnohých ikonických dizajnérov, ktoré bude možné vidieť na výstave v Galérii MEDIUM.

veľkosť priestoru: Large

 

 

ANNA DAUČÍKOVÁ
MESIAC FOTOGRAFIE 2018

autorka: Anna Daučíková
kurátorka: Silvia L. Čúzyová
vernisáž: 2. 11. 2018 o 18:00hod
trvanie výstavy: 3. 11. - 9. 12. 2018

anotácia: Využitie fotografie u Anny Daučíkovej bohato variuje - od vizuálneho záznamu nájdenej alebo inscenovanej situácie - cez fotografiu, predstavujúcu nielen dokumentáciu, ale nosné médium autorkinej performancie - cykly fotokoláží, fotokumulácií a fotoperforácií - až po fotografiu ako privlastnený a opätovne špecificky použitý “found footage" materiál, ktorý vnáša do diel okrem iného aj ďalšie, vlastné/zdedené významové roviny.

veľkosť priestoru: Large

 

 

ART CAMPUS

vernisáž výstavy: 17. 12. 2018 o 18:00hod
trvanie výstavy: 18. 12. - 21.12.2018

anotácia: Výstava súťažných návrhov Art Campusu v areáli Vvysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Drotárskej ceste 44 (ubytovaco-stravovacieho zariadenia, technologického pavilónu, ateliérového pavilónu, prednáškového pavilónu, auly a akademickej knižnice, rektorátu a administratívy, voľnočasovej a parkovacej zóny). 

Zverejnením návrhov a výsledkov súťaže chce VŠVU verejnosti prezentovať celú škálu architektonických riešení a mieru naplnenia jej požiadaviek a očakávaní – v zmysle skvalitnenia výučby a študijného komfortu.

veľkosť priestoru: Large

 

 

------------------------------------------------------------

 

Výstavný plán na rok 2019

 

 

1+1+1+1=1 (výstava presunutá z roku 2018)
 

január 2019

autorky: Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, DanaTomečková
kurátorka: Beata Jablonská
anotácia: Projekt je spoluprácou nás troch v jednom čase a jednom priestore. Spoločným východiskom je skúmanie vzťahu telo – priestor- materiál - svet – zážitok. Toto spojenie skúmame prostredníctvom zmyslového, celotelového vnímania a základnej fyzikality tela, materiálu, veci. Vytvárame situácie, v ktorých divák najskôr zažíva seba/priestor, a až potom túto skúsenosť rozlišuje a artikuluje, asociuje a zatrieďuje do už známych kategórií. Zaujímajú nás miesta stretu, ktoré majú častokrát charakter pnutia; jednak časového (trvajú okamih, sú skôr pohybom ako stavom), a jednak materiálového (materiály nechávame pretekať, šponujeme limity).
Chceme vystavovať telo prázdnu, priestoru, situácii - zažívať sa týmto prostredníctvom inak - novo. Zaujímajú nás možnosti zviditeľňovania niečoho, čo telo cíti, no nevie uchopiť. Nazývame to ne/materiál.
V priestore galérie chceme po dobu dvoch týždňov vytvoriť akúsi otvorenú platformu a v nej prebývať, skúmať, zažívať, tvoriť. Zároveň ponúkame možnosť aktívneho vstupu diváka do priestoru a jeho participovanie, či pozorovanie.
dianie, situácia, pohyb, text, slovo, zvuk, video, akcia, pobyt, gesto, dotyk, stopa, objekt dianie, pohyb, skúška, vec, experiment, vôňa, text, rozhovor, situácia, zvuk, video, akcia, pobyt, prítomnosť

veľkosť priestoru: Medium

 

 

GLITCH (výstava presunutá z roku 2018)

január 2019

autorka: Mária Kováčik, rod. Ustaníková
kurátorka: Miroslava Urbanová

anotácia: V priestoroch galérie Médium by sme chceli predstaviť najnovší projekt Márie Kováčik s názvom Glitch. Jedná sa o veľkoformátovú prácu (ca 2x3m) prevedenú technikou, ktorú autorka použila počas realizácie svojej diplomovej práce Hra na príťažlivosť (dokumentácia v portfóliu), t.j. maľba na zmršťujúce fólie. Jednotlivé polia fólie vytvoria výsledný obraz, ktorý bude podsvietený.
Výber techniky v prípade Máriiných prác nie je nikdy náhodný. Skúmanie taktilnosti banálnych objektov pomocou maľby obmedzenou farebnou škálou, či uniformácia individuality identickým kontúrovaním čŕt tváre a premietaním obrazu v snahe dosiahnuť dokonalú neexistujúcu predlohu, sú charakteristické pre jej predošlé práce.
Leitmotívom jej najnovšej práce sú rušivé momenty, ktoré vstupujú do našej každodennosti a narúšajú náš stereotyp. Autorka sa chce pohrávať s vnímaním diela ako celku a jeho jednotlivých častí, ktoré by malo priniesť divákovi ambivalentný zážitok – zvábiť ho kompozičnou jednotou, ktorú narušia jednotlivé výjavy. Termín glitch indikuje poruchu, onen rušivý moment, zároveň však konotuje neustálu zmenu kvality digitálneho obrazu. Niečo obdobné sa deje v procese výroby obrazov pomocou zmršťujúcej fólie – mení sa kvalita obrazovej informácie, no message ostáva. Vzhľadom na jednoduchosť inštalácie spomínaného projektu nákres k inštalačnému riešeniu neprikladáme ako samostatnú prílohu.

veľkosť priestoru: Small
 

 

 

 

------------------------------------

Výstavný plán na rok 2017


NICE THINGS
7. 12. 2016 – 29. 1. 2017

autor: Petr Kvíčala
kurátor: Vladimír Beskid
anotácia: Výstava s názvom Pekné veci/Nice Things prezentuje aktuálnu sériu malieb "Kristals" českého umelca Petra Kvíčalu. Tieto abstraktné plátna, utkané z kryštalických foriem, predstavujú len  iným spôsobom „kódovaný“ ornament, množinu
ornamentálnych krížencov. Stále ide o neisté tušenie poriadku,
potešeniez obrazových polí na rozhraní chaotických zoskupení
a ich programovania.CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
10. 2. 2017 – 10. 3. 2017

autorky a autori: Stanislav Bém, Jakub Berdych, Marek Brincko,
Jan Falta, Martina Habaniková, Marta Havlíčková, Petr Hora,
Andrej Jančovič, Nikola Kovalíková, Miroslava Kupčíková, Michal
Lacko, Oliver Leššo, Gabriela Lhotáková, Anna Minxová, Wesley
Neal Rasko, Martin Opl, Ladislav Průcha, Ingrid Račková, Michaela
Spružinová, Patrícia Šichmanová, Soňa Třestíková, Šárka
Zikmundová
kurátorka: Naďa Kančevová
anotácia: Výstava finalistov 5. ročníka súťaže Cena Galérie NOVA:
Sklo 2016.ZOBUDIL SOM SA V ÚDOLÍ
24. 3. 2017 – 23. 4. 2017

autorka: Lucia Papčová
kurátor: Daniel Grúň
anotácia: Výstavný projekt pomenovaný “I Woke up in a Valley”
(Zobudil som sa v údolí) je vyústením doktorandského štúdia
na VŠVU, kde sa autorka zamerala na problematiku stvárnenia
krajiny v médiu pohyblivého obrazu a zvuku. Pozostáva zo štyroch
videoinštalácií, pri ktorých sa prelína filmový obraz projektovaný
do priestoru galérie s nájdenými objektmi a zvukovými stopami.IDEA : VŠEJEDINOSŤ
2. 5. – 28. 5. 2017

autor: Ľubomír Purdeš
anotácia: Výstavný projekt IDEA : Všejedinosť, sú dve rozsiahle
sochárske práce Ľubomíra Purdeša, ktoré vytvoril v rámci
doktorandského štúdia. Ide o sochárske objekty, ktoré sú
realizované špecifickým a autorsky originálnym spôsobom
postupného vyberania drevenej hmoty z prvotného dreveného
bloku a ich premeny na jednotlivé segmenty, koncepčne
súvisiace časti.RADOSŤ - POKRVNOSŤ
7.6 - 2.7.2017

autorky: Jana Farmanová, Monika Kubinská a iné
kurátorka: Ivana Moncoľová
anotácia: Akonáhle sa človek začne zaujímať o svoju rodinnú
históriu, mnohokrát neprerozprávanú a vytesňovanú, stane sa
centrom, oporou a častokrát aj osobným konfliktom. Výstava
sa zameriava na osobné, rodinné skúsenosti prezentovaných
autoriek a ako tieto skúsenosti vstupujú do ich diel.SKLO AKO PLÁTNO (VEDIEŤ, VIDIEŤ, MAĽOVAŤ)
5.7. - 22.7.2017

kurátori: Sylva Petrová, Palo Macho
anotácia:  Autorov spája maľba alebo kresba na ploché sklo.
Tématické spektrum svojich výpovedí prezentujú študenti a
absolventi VŠVU a pedagógovia sklárskych škôl a sklárskych
atelierov na vysokých umeleckých školách.KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti
7.9. - 29.9.2017

autor: Karol Weisslechner
anotácia: Výstava priblíži tvorbu autora za posledné roky
vo všetkých médiách, v ktorých pracuje. Od kresby po šperk,
objekt a architektúru. Tieto médiá, tvoria osobný kozmos
autorovho kreatívneho sveta.WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA
4.10. - 29.10.2017

kurátorka: Marta Borgosz a kol.
anotácia: Prierezová výstava prezentujúca tvorbu poľských maliarov spriaznených s
Akadémiou Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta v meste Wroclaw.
Paralelne sa v Bratislave otvoria 4 výstavy súčasnej poľskej maľby
v Galérii Medium - VŠVU, v Galérii mesta Bratislavy (Pálffyho palác), v
Dome umenia (2. posch.) a vo výstavných priestoroch Poľského inštitútu v
Bratislave. Na vernisážach bude slávnostne pokrstený katalóg medzinárodného projektu.
 


OPUSTIŤ TOTO MIESTO
(MESIAC FOTOGRAFIE 2017)
3.11. - 30.11.2017

autor: Robert V. Novák
kurátorka: Silvia L. Čúzyová
anotácia: Robert V. Novák (1962) - český vizuálny umelec, grafický dizajnér,
scénogfar a fotograf. Výstava Opustiť toto miesto bude rozdelená, alebo skôr fotografie budú zostavené do dvoch volne sa prekrývajúcíich celkov, ktoré sa ale svojim spôsobom obsahovo vzájomne dotýkajú, alebo volne prekrývajú. Prvá časť s názvom Musaion (zbierky), je asociáciou na historické a súčasné cesty a možnosti poznánia. V publikácii k výstave ALBVM, som k tomuto súboru napísal: "Dnes zbývá objevit většinou již jen to „očekávané“. Romantická naivita nadšených amatérů chřadne a pomalu se vytrácí. Skutečná překvapení na nás čekají patrně již jen ve vesmírech a za zrcadlem." Druhá časť bude zostavená z nových fotografií, ktoré som pred časom začal zoraďovať práve pod názvom, ktorý nesie i táto výstava.


ARCHÍV FIKTÍVNYCH SPOMIENOK
december 2017

autorka: Lucia Tallová
kurátorka: Zuzana Pacáková
anotácia: “Archív fiktívnych spomienok“ je sólový výstavný
projekt, ktorý nadväzuje na predchádzajúce série 
Before The Beginning, After The End (z roku 2016)  a More
(z roku 2015 – 2016). Lucia Tallová predstaví nový cyklus malieb,
koláži a objektov s maliarskym presahom. Prezentované diela
vzniknú špeciálne pre priestor Galérie Médium a budú vystavené
po prvýkrát.