Výstavný plán


NICE THINGS
7. 12. 2016 – 29. 1. 2017

autor: Petr Kvíčala
kurátor: Vladimír Beskid
anotácia: Výstava s názvom Pekné veci/Nice Things prezentuje aktuálnu sériu malieb "Kristals" českého umelca Petra Kvíčalu. Tieto abstraktné plátna, utkané z kryštalických foriem, predstavujú len  iným spôsobom „kódovaný“ ornament, množinu
ornamentálnych krížencov. Stále ide o neisté tušenie poriadku,
potešeniez obrazových polí na rozhraní chaotických zoskupení
a ich programovania.CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
10. 2. 2017 – 10. 3. 2017

autorky a autori: Stanislav Bém, Jakub Berdych, Marek Brincko,
Jan Falta, Martina Habaniková, Marta Havlíčková, Petr Hora,
Andrej Jančovič, Nikola Kovalíková, Miroslava Kupčíková, Michal
Lacko, Oliver Leššo, Gabriela Lhotáková, Anna Minxová, Wesley
Neal Rasko, Martin Opl, Ladislav Průcha, Ingrid Račková, Michaela
Spružinová, Patrícia Šichmanová, Soňa Třestíková, Šárka
Zikmundová
kurátorka: Naďa Kančevová
anotácia: Výstava finalistov 5. ročníka súťaže Cena Galérie NOVA:
Sklo 2016.ZOBUDIL SOM SA V ÚDOLÍ
24. 3. 2017 – 23. 4. 2017

autorka: Lucia Papčová
kurátor: Daniel Grúň
anotácia: Výstavný projekt pomenovaný “I Woke up in a Valley”
(Zobudil som sa v údolí) je vyústením doktorandského štúdia
na VŠVU, kde sa autorka zamerala na problematiku stvárnenia
krajiny v médiu pohyblivého obrazu a zvuku. Pozostáva zo štyroch
videoinštalácií, pri ktorých sa prelína filmový obraz projektovaný
do priestoru galérie s nájdenými objektmi a zvukovými stopami.IDEA : VŠEJEDINOSŤ
2. 5. – 28. 5. 2017

autor: Ľubomír Purdeš
anotácia: Výstavný projekt IDEA : Všejedinosť, sú dve rozsiahle
sochárske práce Ľubomíra Purdeša, ktoré vytvoril v rámci
doktorandského štúdia. Ide o sochárske objekty, ktoré sú
realizované špecifickým a autorsky originálnym spôsobom
postupného vyberania drevenej hmoty z prvotného dreveného
bloku a ich premeny na jednotlivé segmenty, koncepčne
súvisiace časti.RADOSŤ - POKRVNOSŤ
7.6 - 2.7.2017

autorky: Jana Farmanová, Monika Kubinská a iné
kurátorka: Ivana Moncoľová
anotácia: Akonáhle sa človek začne zaujímať o svoju rodinnú
históriu, mnohokrát neprerozprávanú a vytesňovanú, stane sa
centrom, oporou a častokrát aj osobným konfliktom. Výstava
sa zameriava na osobné, rodinné skúsenosti prezentovaných
autoriek a ako tieto skúsenosti vstupujú do ich diel.SKLO AKO PLÁTNO (VEDIEŤ, VIDIEŤ, MAĽOVAŤ)
5.7. - 22.7.2017

kurátori: Sylva Petrová, Palo Macho
anotácia:  Autorov spája maľba alebo kresba na ploché sklo.
Tématické spektrum svojich výpovedí prezentujú študenti a
absolventi VŠVU a pedagógovia sklárskych škôl a sklárskych
atelierov na vysokých umeleckých školách.KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti
7.9. - 29.9.2017

autor: Karol Weisslechner
anotácia: Výstava priblíži tvorbu autora za posledné roky
vo všetkých médiách, v ktorých pracuje. Od kresby po šperk,
objekt a architektúru. Tieto médiá, tvoria osobný kozmos
autorovho kreatívneho sveta.WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA
4.10. - 29.10.2017

kurátorka: Marta Borgosz a kol.
anotácia: Prierezová výstava prezentujúca tvorbu poľských maliarov spriaznených s
Akadémiou Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta v meste Wroclaw.
Paralelne sa v Bratislave otvoria 4 výstavy súčasnej poľskej maľby
v Galérii Medium - VŠVU, v Galérii mesta Bratislavy (Pálffyho palác), v
Dome umenia (2. posch.) a vo výstavných priestoroch Poľského inštitútu v
Bratislave. Na vernisážach bude slávnostne pokrstený katalóg medzinárodného projektu.
 


OPUSTIŤ TOTO MIESTO
(MESIAC FOTOGRAFIE 2017)
3.11. - 30.11.2017

autor: Robert V. Novák
kurátorka: Silvia L. Čúzyová
anotácia: Robert V. Novák (1962) - český vizuálny umelec, grafický dizajnér,
scénogfar a fotograf. Výstava Opustiť toto miesto bude rozdelená, alebo skôr fotografie budú zostavené do dvoch volne sa prekrývajúcíich celkov, ktoré sa ale svojim spôsobom obsahovo vzájomne dotýkajú, alebo volne prekrývajú. Prvá časť s názvom Musaion (zbierky), je asociáciou na historické a súčasné cesty a možnosti poznánia. V publikácii k výstave ALBVM, som k tomuto súboru napísal: "Dnes zbývá objevit většinou již jen to „očekávané“. Romantická naivita nadšených amatérů chřadne a pomalu se vytrácí. Skutečná překvapení na nás čekají patrně již jen ve vesmírech a za zrcadlem." Druhá časť bude zostavená z nových fotografií, ktoré som pred časom začal zoraďovať práve pod názvom, ktorý nesie i táto výstava.


ARCHÍV FIKTÍVNYCH SPOMIENOK
december 2017

autorka: Lucia Tallová
kurátorka: Zuzana Pacáková
anotácia: “Archív fiktívnych spomienok“ je sólový výstavný
projekt, ktorý nadväzuje na predchádzajúce série 
Before The Beginning, After The End (z roku 2016)  a More
(z roku 2015 – 2016). Lucia Tallová predstaví nový cyklus malieb,
koláži a objektov s maliarskym presahom. Prezentované diela
vzniknú špeciálne pre priestor Galérie Médium a budú vystavené
po prvýkrát.