Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno)

6.7. - 23.7.2017 | výstava | Mezinárodný projekt prezentujúci umelecké výsledky využitia maliarskych a kresebných metód v spojitosti s plochým sklom.

Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) - pozvánka
Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) - vernisáž
Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) - vernisáž (Sylva Petrová)
Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) - vernisáž (Palo Macho)
Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) - vernisáž
Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) - vernisáž
Michaela Spružinová, Puma, 2017, líhané maľované sklo
Michaela Spružinová – Puma, 2017, líhané maľované sklo
Zuzana Skalická – Denník, 2017, perokresba platinou a pretavené sklo
Zuzana Skalická – Denník, 2017, perokresba platinou a pretavené sklo
Palo Macho a Svätopluk Mikyta - Kresby, 2013, kresba sklárskymi farbami, stavované dosky skla
Palo Macho a Svätopluk Mikyta - Kresby, 2013, kresba sklárskymi farbami, stavované dosky skla
Pavol Macho, Svätopluk Mikyta – Kresby, 2013, kresba sklárskymi farbami, stavované dosky skla
Josef Divín - Pole, 2017, tabuľové sklo líhané v peci s natavenou striebornou fóliou, irisovo pokovené
Josef Divín - Pole, 2017, tabuľové sklo líhané v peci s natavenou striebornou fóliou, irisovo pokovené
Kristína Ligačová - Záhradná impresia, 2017, maľba listrami
Kristína Ligačová - Záhradná impresia, 2017, maľba listrami
Kristína Ligacová – Záhradná impresia, 2017, maľba listrami
Kristína Ligacová – Záhradná impresia, 2017, maľba listrami
Paulína Chrenková – Tekuté šťastie, 2017, sklárske farby, akryl
Paulína Chrenková – Tekuté šťastie, 2017, sklárske farby, akryl
Paulína Chrenková – Tekuté šťastie, 2017, sklárske farby, akryl
Paulína Chrenková – Tekuté šťastie, 2017, sklárske farby, akryl
Ján Mýtny ml. - Zhora, 2016, fotografia na skle, tavené ploché sklo
Ján Mýtny ml. – Zhora, 2016, fotografia na skle, tavené ploché sklo
Petra Molnárová - Fúzaté portréty, 2017, perokresba sklárskym emailom
Petra Molnárová – Fúzaté portréty, 2017, perokresba sklárskym emailom
Matej Lacko – Bez názvu, 2017, listre a matovacia soľ
Dávid Kurinec - Toto je maľba, nie inštalácia, 2017, kryl na LCD obrazovke
Dávid Kurinec – Toto je maľba, nie inštalácia, 2017, kryl na LCD obrazovke
Dávid Kurinec – Toto je maľba, nie inštalácia, 2017, kryl na LCD obrazovke
Kazushi Nakada – Dva objekty, 2016, kresba ceruzkou, hutné sklo
Kazushi Nakada – Dva objekty, 2016, kresba ceruzkou, hutné sklo
Richard Szabados – Lesoviny, 2017, maľba listrami, pieskovanie
Richard Szabados – Lesoviny, 2017, maľba listrami, pieskovanie
Richard Szabados – Lesoviny, 2017, maľba listrami, pieskovanie
Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno)
Žofia Dubová – Záhrady 2016 – 2017, transparentné sklárske farby
Žofia Dubová – Záhrady 2016 – 2017, transparentné sklárske farby
Ivana Šateková – Bez názvu, 2017, vyšívanie na utavené sklené sieťky
Patrícia Šichmanová – Búrka, 2017, pâte de verre, sklárska farba
Michael Rogers – Cesta prírodovedca 1-4, 2016, kresba sklárskymi farbami, stavované dosky skla
Michael Rogers – Cesta prírodovedca 1-4, 2016, kresba sklárskymi farbami, stavované dosky skla
Michael Rogers – Cesta prírodovedca 1-4, 2016, kresba sklárskymi farbami, stavované dosky skla

Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno)

 

Vernisáž: 5. 7. 2017 o 17:00 hod
Kurátori: Sylva Petrová, Palo Macho
Vystavujúci umelci: Josef Divín, Žofia Dubová, Paula Chrenková, Igor Kováč, Dávid Kurinec,
Matej Lacko, Kristína Ligačová, Palo Macho, Svätopluk Mikyta, Petra Molnárová, Ján Mýtny,
Kazushi Nakada, Michael Rogers, Zuzana Skalická, Michaela Spružinová, Richard Szabados,
Ivana Šáteková, Patrícia Šichmanová
Trvanie výstavy: 6. 7. – 23. 7. 2017
 

Výstava Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) je mezinárodným  projektom
prezentujúcim umelecké výsledky využitia maliarskych a kresebných metod v spojitosti s plochým
sklom.

Kostru výstavy tvoria práce študentov,  niektorých dnes  už absolventov vedených umelcom
Palom Machom v rámci koncepcie predmetu Maľba na sklo na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave.

Jedná sa o solitérne  autorské diela, které vznikli na podklade rôznych tém a  techník často v
kombináci s inovatívnymi prostriedkami. Nájdeme tu diela maľované  transparentnými farbami na
ploché sklo, kresbu sklenými púdrami, perokresbu emailem, listrami,  ztavované sklo, transfery
fotografií na sklo, práce  v spojení s výšivkou-sklený podklad utavený z tyčiniek,  digitálnu maľbu na
monitor, ktorej výsledkom je video.

V rámci širokého edukačního programu v médiu skla na VŠVU v Bratislave je  zameranie na
maliarske experimentálne práce  tejto kvality a rozsahu unikátne a to  i v mezinárodnom merítku.  
Preto je výstavený súbor doplnený  dielami daľších  výtvarníkov, ktorí sa tejto disciplíne venujú.

Významné je zaradenie diel umelcov , ktorí  pôsobia na prestížnych školách so sklárskými
programami v zahraničí. Je to napríklad Josef Divín zo SUPŠ v Valašském Meziřicí (ČR), japonský sklár
Kazushi Nakada  z Aalto – School of Arts, Design and Architecture (Finsko), Michaela Spružinová z
UTB ve Zlíně v atelieri Dizajn skla (ČR) alebo Michael Rogers pôsobiaci na  japonskej Aichi University 
a teraz  ako professor na Rochester Institute of Technology  v New Yorku (USA). 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Reportáž z výstavy na TA3 (začiatok 18:50)