Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU

24.10.2017 | event | Stretnutie detí a ich rodičov z umelecekého prostredia v galérii

Stretnutie deti a rodicov v Mediu
Stretnutie deti a rodicov v Mediu

Téma: Prevliekanie bužírky prevŕtanou doštičkou

dňa: 24.10.2017 od 14:00 do 19:00
pozvaní: budúci rodičia a rodičia z umeleckého prostredia s deťmi do 6 rokov, pre ktorých sme pripravili malé pohostenie so zábavou

Rodičovstvo častokrát znamená izoláciu umelkyne, či umelca od spoločenstva, no môže byť aj novým dôvodom na stretnutie a zoznámenie sa s ľuďmi z umeleckého prostredia.

Babyboom posledného obdobia na bratislavskej umeleckej scéne je alternatívnou možnosťou, situáciou, témou, cez ktoré sa umelkyne/umelci, kurátorky, teoretičky/teoretici – rodičia môžu spoznať, prípadne spoznať nanovo. Okruh tém k rozhovoru sa rozširuje. Čo všetko obnáša rodičovstvo, v čom nás rozvíja a o aké problematiky nás prinútilo zaujímať sa?

Stretnutia rodičov v Galérii MEDIUM nadväzujú na minuloročné aktivity v bratislavskom tranzite viažuce sa na výstavu Small/Big World.