Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU

24.10.2017 | event | Stretnutie detí a ich rodičov z umelecekého prostredia v galérii

Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Denisa Horváthová s Marínou)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Cyril Blažo a Eliáš)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Alta)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Mikuláš Pribiš)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Ivo)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Eliáš a Mikuláš Pribiš)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Magdaléna Kuchtová s Ivom a Mikulášom Pribišom)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Eliáš, Mikuláš Pribiš, Kozmas a Cyril Blažo)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Martin Kochan a Lenin)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Daniela Krajčová s Kryštofom, Lýdia Pribišová s Mikulášom, Kozmas, Eliáš)
Stretnutie detí a ich rodičov v MEDIU (Jana Kapelová, Barbora Geržová s Matejom, Mikuláš Pribiš)

 

Téma: Prevliekanie bužírky prevŕtanou doštičkou

dňa: 24.10.2017 od 14:00 do 19:00
pozvaní: budúci rodičia a rodičia z umeleckého prostredia s deťmi do 6 rokov, pre ktorých sme pripravili malé pohostenie so zábavou

Rodičovstvo častokrát znamená izoláciu umelkyne, či umelca od spoločenstva, no môže byť aj novým dôvodom na stretnutie a zoznámenie sa s ľuďmi z umeleckého prostredia.

Babyboom posledného obdobia na bratislavskej umeleckej scéne je alternatívnou možnosťou, situáciou, témou, cez ktoré sa umelkyne/umelci, kurátorky, teoretičky/teoretici – rodičia môžu spoznať, prípadne spoznať nanovo. Okruh tém k rozhovoru sa rozširuje. Čo všetko obnáša rodičovstvo, v čom nás rozvíja a o aké problematiky nás prinútilo zaujímať sa?

Stretnutia rodičov v Galérii MEDIUM nadväzujú na minuloročné aktivity v bratislavskom tranzite viažuce sa na výstavu Small/Big World.