Radosť - pokrvnosť

7.6. - 2.7.2017 | výstava | Výstava malieb Jany Farmanovej a Moniky Kubinskej a sochárskej tvorby Erny Masarovičovej

Radosť - pokrvnosť - pozvánka
Radosť - pokrvnosť - pozvánka
Radosť - pokrvnosť - pozvánka
Radosť - pokrvnosť - pozvánka
Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Jana Farmanová – Radosť - pokrvnosť
Jana Farmanová – Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Jana Farmanová – Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Jana Farmanová – Radosť - pokrvnosť
Jana Farmanová – Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Erna Masarovičová – Radosť - pokrvnosť
Erna Masarovičová – Radosť - pokrvnosť
Erna Masarovičová – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Monika Kubinská – Radosť - pokrvnosť
Jana Farmanová – Radosť - pokrvnosť - vernisáž
Monika Kubinská – napravo Obraz (2016 - 2017) komb. technika na plátne, 430 x 150cm
Monika Kubinská – naľavo diela V krajine tela (2017) 140 x 194 cm a Zvuk (2017) 200 x 140 cm / oboje kombinovaná technika na plátne
Monika Kubinská – vzadu diela zo série Šaty 1 a Šaty 2 (2011)
Jana Farmanová – Inštalácia diel v technike tušu a akvarelu na papieri na výstave Radosť pokrvnosť
Jana Farmanová – Dielasa tematicky viažu k vlastnej reflexii, k zrodu človeka, k ľudským vzťahom v rodine
Jana Farmanová – v poredí obraz Mapa tváre (2016) akryl na plátne, 180 x 180 cm
Erna Masarovičová – Sochy zo 60. rokov 20. storočia na výstave Radosť pokrvnosť
Erna Masarovičová – Sochy a nákresy k vlastným dielam, v strede zváraná socha Plavkyne z prvej pol. 60. rokov 20. storočia

 

Radosť - Pokrvnosť

autorky: Jana Farmanová, Monika Kubinská & Erna Masarovičová
kurátorka: Ivana Moncoľová

vernisáž v stredu 7. júna 2017 o 18:00hod
výstava portrvá do 2. júla 2017


Výstava predstavuje dve súčasné autorky maliarku – Janu Farmanovú (1970), sochárku a maliarku
Moniku Kubinskú (1966) a už nežijúcu slovenskú sochárku Ernu Masarovičovú (1926 – 2008). Téma
výstavy Radosť – Pokrvnosť reflektuje vnútornú introspekciu, ponorenie a čerpanie jednotlivých
autoriek z rodinných, svojich životných motívov. Každá z nich tento moment pretavuje v témach
svojich diel do kódovaných symbolov, alebo do opakovaných, multiplikovaných motívov. Každá z
autoriek si myšlienkový fundus nahromadenej, prežitej, či objavenej rodinnej histórie spracováva po
svojom.

Téma rodinnej histórie je v stredoeurópskom kontexte neuralgickým bodom viac, ako dôvodom pre
bezbrehú radosť. Pokrvné zväzky a vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny nám menia pohľad na
vlastnú identitu. V každej stredoeurópskej rodine sa otláča historicky zahustené 20. storočie. Nedáva
nám veľa dôvodov na sebavedomie, ale zanecháva v nás rôzne druhy biľagov, politických teórií a
ideológií, politickej a historickej diskontinuity. Na rodinných stretnutiach sú vždy témy, ktoré sa
automaticky vyradia z rodinného spoločenského diskurzu. Neprebádané rodinné územia sú dôvôdom,
aby sa do detektívky rozplietania rodinnej histórie vždy pustila až ďalšia generácia a rozriešila rodinné
nedorozumenia/traumy predchádzajúcich generácií.

Názov a téma výstavy vznikli po tom, ako kurátorka vyrešeršovala súbory obrazov v ateliéroch Jany
Farmanovej (1970) a Moniky Kubinskej (1966), kde pri hlbšej diskusii sa vynorili opakované motívy,
ktoré odkazujú u každej z nich k malej rodinnej histórii, jej artefaktom, ktoré sa dedia a na obrazoch
majú symbolický charakter, alebo k fotografickým archívom, ktoré sa voľne, maliarsky stávajú
súčasťou nových obrazov. Samotné diela oboch umelkýň intenzívne čerpajú z vlastnej histórie. Malé
drámy a šťastia vhodné skôr na explicitný a silný príbeh románu, sa tu však vo forme maliarskeho
jazyka dostávajú na plátno. Dávajú šancu premostiť históriu, minulosť so súčasnosťou.

Téma Radosti – Pokrvnosti, ktorá v sebe nesie v slove "radosť" istú nadsázku, ale aj možnosť
pozitívneho vnímania, tu má dvojaký význam. Dešifrovanie rodinnej histórie, udržiavanie jej zdravej
mentálnej prítomnosti nám dovoľuje aktualizovať si životné vzory a nenechať sa pohltiť temporálnou
skepsou. Budúcnosť nie je pre nás vyčerpaná, pretože je nasýtená minulosťou. Práca s vlastnou
osobnou históriou takého miesta ako je stredná Európa, je dôvodom na vytváranie kontinuity tak
rodinnej ako dejinnej a výtvarnej. Tá tomuto miestu chýba.

Preto výber nežijúcej autorky, s uzatvoreným výtvarným dielom – sochárkou Ernou Masarovičovou
(1926 – 2008) je pre nás dôležitá. Nie je presne explicitne jasný dôvod jej tém, nezanechávala si o nich
zápisky, avšak utieka sa k subtĺnym témam dvojíc a najmä zdvojovania motívov, zvieracích námetov,
portrétov, ktoré vychádzajú z konkrétnych osôb, pričom majú výtvarnú silu a osobitý výtvarný jazyk.

K výstave je vydaný aj katalóg.
Vznik diel Jany Farmanovej podporil svojim štipendiom Fond na podporu umenia. Výstavu a katalóg
podporili Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj.