PRIEVOZNÍK

15.11.2017 | prezentácia, diskusia | Uvedenie knihy Rastislava Podhorského Prievozník spojené s prednáškou a diskusiou za účasti autora a hostí, ktorí odborne dopomohli k jej vzniku.

Prievozník_pozvánka
Rastislav Podhorský – Prievozník
Rastislav Podhorský – Prievozník
Prievozník (Norbert Lacko, Rastislav Podhorský, Bohunka Koklesová, Michal Šedík, Robert Karul)
Prievozník
Prievozník
Prievozník
Prievozník
Prievozník
Prievozník

 

PRIEVOZNÍK


v stredu 15.11.2017 o 17:00hod
úvodné slovo: Bohunka Koklesová
hostia: Róbert Karul, Norbert Lacko, Michal Šedík a ďalší
diskusiu moderuje: Norbert Lacko

Srdečne pozývame na uvedenie knihy Rastislava Podhorského Prievozník spojené s prednáškou a diskusiou za účasti autora a hostí, ktorí odborne dopomohli k jej vzniku.
Publikácia predkladá istý typ umelca – prievozníka. Ide o koncepciu tvorby založenú na špecifických prechodoch medzi umením a neumením. Kniha ponúka premyslenie vzťahu medzi vizuálnou tvorbou a premenami myslenia spolu s vnímaním; zhodnocuje vzťah medzi umelcami a neumelcami a jeho dôležitosť v samom procese tvorby. Na základe toho napokon autor vyvodzuje pomerne netypické vysvetlenie možnej úlohy ľudskej figúry vo výtvarnom umení.

Kniha vyšla s podporou Centra výskumu VŠVU a v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.