MIKULÁŠ v MEDIU

2.12.2017 | event | Stretnutie detí a ich rodičov z umelecekého prostredia v galérii

Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU (Jonáš)
Mikuláš v MEDIU (Kozmas)
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU (Mikuláš)
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU (Krištof)
Mikuláš v MEDIU (Eliáš)
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU (Albert)
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU
Mikuláš v MEDIU (Jonáš)
Mikuláš v MEDIU (Kozmas)
Mikuláš v MEDIU (Jonáš)

 

MIKULÁŠ v MEDIU
 

téma: Schovávanie hračiek
dňa: 2.12.2017 od 15:00 do 19:00hod
pozvaní: budúci rodičia a rodičia z umeleckého prostredia s deťmi do 6 rokov, pre ktorých sme pripravili malé pohostenie so zábavou
Príde aj MIKULÁŠ!

Rodičovstvo častokrát znamená izoláciu umelkyne, či umelca od spoločenstva, no môže byť aj novým dôvodom na stretnutie a zoznámenie sa s ľuďmi z umeleckého prostredia.

Babyboom posledného obdobia na bratislavskej umeleckej scéne je alternatívnou možnosťou, situáciou, témou, cez ktoré sa umelkyne/umelci, kurátorky/kurátori, teoretičky/teoretici – rodičia môžu spoznať, prípadne spoznať nanovo. Okruh tém k rozhovoru sa rozširuje. Čo všetko obnáša rodičovstvo, v čom nás rozvíja a o aké problematiky nás prinútilo zaujímať sa?

Stretnutia rodičov v Galérii MEDIUM nadväzujú na minuloročné aktivity v bratislavskom tranzite viažuce sa na výstavu Small/Big World.