Konzekvencie edukácie

Séria utorkových workshopov, prezentácií a prednášok zameraná na procesy, mechanizmy a dôsledky vzdelávania. Prizvaní hostia sa pokúsia ozrejmiť a zodpovedať otázky, ktoré si počas štúdia, ale i po ňom často kladieme: Prečo zažívam stres? Ako sa vnútorne motivovať? Čo chcem skutočne robiť? Ako reagovať na ponižovanie, manipuláciou, sexuálne obťažovanie? Prokrastinácia? Sloboda? Rešpektujúci prístup? Ako študent nič nezmeníš? V čom by sa mohla VŠVU zlepšiť? Aký je život a realita po škole?

Konzekvencie edukácie_banner
Konzekvencie edukácie_banner

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

 

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE 1.
Vnútorná motivácia - podpora autonómie

prednáška/workshop

utorok 25. 9. 2018 o 17:00
prednáša: Martin Kuruc

Potrebujú skutočne študenti zadania, semestrálne témy, skúšky, zápočty, aby študovali a tvorili? Ako sa vnútorne motivovať? Ako zistiť, čo skutočne chceme robiť? Čo podporuje a čo brzdí našu motiváciu? Opíšeme si tri základné psychické potreby: autonómiu, kompentenciu a vzťahovosť. Povieme si, čo sa s nami deje ak sa vnútorná motivácia blokuje a ako sú na tom slovenskí študenti.

Martin Kuruc učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti, či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady okrem Indície momentálne poskytuje aj Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Martin Kuruc
Martin Kuruc--------------------------------------------------------------------------------------
KONZEKVENCIE EDUKÁCIE 2.
Mechanizmy moci a možnosti obrany?
diskusia

utorok 2. 10. 2018 o 17:00
hosťky: Marie Lukáčová a Sylvia Ondrisová

Stretli ste sa počas svojho štúdia s mocenským správaním, manipuláciou, ponižovaním, sexuálnym obťažovaním a nevedeli ste reagovať? Ako rozlíšiť čo je normálne a čo už za hranicou? O svojich skúsenostiach ako i o spôsobe obrany prídu diskutovať bývalá študentka umenia a spoluzakladateľka Čtvrté vlny Marie Lukáčová a terapeutka Sylvia Ondrisová. Moderuje Michaela Kučová.

Marie Lukáčová je členkou marxistickej skupiny SocSol, spoluzakladala feministické zoskupenie Čtvrtá vlna. Je vizuálna umelkyňa zaoberajúca sa predovšetkým videom. Jej práca sa sústredí na tému sociálnej reprodukcie vo vzťahu k inštitúciám, v ktorých sa snaží nachádzať väzby podobné polyamorickým vzťahom. Vyštudovala ateliér Supermédií na pražskej UMPRUM, navštevovala tiež Akadémiu v Mainze a frankfurtskú Städel Akademie.

Sylvia Ondrisová pracuje ako terapeutka a koučka v súkromnej praxi, kde sa venuje rozvoju potenciálu ľudí i tímov. Ako lektorka pracuje najmä s témami,  v ktorých ako spoločnosť potrebujeme zmenu zabehnutých postojov. Aktuálne sa zaujíma o nové formy líderstva a vedomú prácu s mocou. Žije v Bratislave, má rada hory a jazdu na koni. 

Lukacova_Ondrisova
Lukacova_Ondrisova


--------------------------------------------------------------------------------------
KONZEKVENCIE EDUKÁCIE 3.
Absolventky VŠVU o stave VŠVU

diskusia

utorok 9. 10. 2018 o 17:00
hosťky: Anna Cséfalvay, Ľudmila Hrachovinová, Vlasta Kubušová

Ako sa mení pohľad na Vysokú školu výtvarných umení po štúdiu, najmä ak absolventi študovali na ďalšej škole v zahraničí? V čom by sa mohla VŠVU zlepšiť, posunúť, zosúčasniť? Aké iné prístupy k umeleckému vzdelávaniu sa dajú zvoliť a akú rolu v tom všetkom zohrávajú študenti? Aký je život a realita po škole? Moderuje Michaela Kučová.

Anna Cséfalvay študovala architektonickú tvorbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, po ukončení bakalárského štúdia v ateliéri Petra Steca, pokračovala na Akadémii umenia vo Viedni, kde v rámci magisterského štúdia absolvovala aj erasmus v Berlíne na UdK a výmenný semester na sochárskej tvorbe pod vedením rakúskeho umelca, Heima Zoberniga. Po škole sa stala architektkou na volnej nohe, v práci sa venuje hlavne novým technológiám - ako napríklad architektúra vo virtuálnej realite. Je spoluzakladateľkou tvorivého zoskupenia WOVEN, ktoré funguje od roku 2010. Okrem vlastnej tvorby malých intervencií a inštalácií, od roku 2013 WOVEN každoročne organizuje aj letnú školu pre architektov a dizajnérov pod názvom [1:1] WORKSHOP.

Ľudmila Hrachovinová vyštudovala bakalárske a magisterské štúdium v rokoch 2003 až 2008 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na odbore maľba. Potom žila a tvorila niekoľko rokov v Prahe. V roku 2015 nastúpila na magisterské štúdium na Royal Institute of Art v Štokholme, kde skončila v roku 2017. Žije a tvorí v Bratislave a v Štokholme.

Vlasta Kubušová žije striedavo v Bratislave a v Berlíne. Absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v obore Filmová produkcia, študovala Industriálny dizajn na VŠVU aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Magisterské štúdium v obore Dizajn ukončila na Universität der Künste v Berlíne. V roku 2014 spoluzaložila neziskovú platformu Midl, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti umenia a dizajnu na Slovensku. Vďaka Midl sa uskutočňujú na Slovensku podujatia ako Creative Mornings Bratislava, Jazykokuchyňa a konferencia In the Midl Design Forum, ktorá je jediným medzinárodným odborným podujatím a networkingovou platformou zameranou na teoretickú a praktickú reflexiu tvorby a trendov v oblasti produktového dizajnu. Vlastin magisterský projekt Crafting Plastics!, ktorý sa rozvinul do založenia dizajnérskeho štúdia crafting plastics! studio, začal skúmať ekologické plasty a ich aplikácie do produktov denného využitia.

Absolventky VŠVU o VŠVU
Absolventky VŠVU o VŠVU--------------------------------------------------------------------------------------
KONZEKVENCIE EDUKÁCIE 4.
Iná paradigma vzdelávania

prednáška

utorok 16. 10. 2018 o 17:00hod
prednáša: Jana Nováčková

Iná paradigma vzdelávania - slobodné školy. Mocenský verzus rešpektujúci model medziľudských vzťahov. Biologické podmienky učenia (ako funguje mozog, uspokojovanie potrieb, synchronizácia vnútorného zrenia s vonkajšími podnetmi). Vonkajšia motivácia (odmeny, pochvaly a tresty) vo výchove a vzdelávaní. Postoj k študentom ako určujúci faktor vyučovania.

PhDr. Jana Nováčková, CSc. je psychologička, spoluautorka knihy a kurzov Respektovat a být respektován. Je taktiež autorkou publikácie Mýty ve vzdělávání. Prax získala počas práce v poradenstve, pôsobila taktiež v psychologickom výskume. Od r. 1990 sa aktívne venuje lektorskej činnosti. Podieľala sa na medzinárodnom projekte Zdravá škola. Preložila knihu S. Kovalikovej Integrovaná tematická výuka. Publikovala sériu článkov v odbornej i popularizačnej tlači, vystupuje na konferenciách, približuje verejnosti myšlienky týkajúce sa zmeny vzdelávania. 

Jana Nováčková
Jana Nováčková

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------
KONZEKVENCIE EDUKÁCIE 5.
Ako zvládnuť prokrastináciu?

workshop

utorok 23. 10. 2018 o 17:00
lektor: Marek Urban

Píšem seminárky na poslednú chvíľu? Stále som ešte nezačal pracovať na svojom projekte, bakalárke alebo diplomke? Odkladám dlhoočakávané návštevy u príbuzných? Musím sa nútiť do učenia či práce, ale nakoniec aj tak strávim čas radšej na facebooku? A chcem to zmeniť?

Profesionálny životný a prechodový kouč, mentor Marek Urban je tiež výskumník v sociálnej psychológii (kvalitatívny výskum sociálnych reprezentácií) a aplikovanej antropológii (spôsob, ako používať vedecké metódy na pochopenie a riešenie problémov reálneho života). Momentálne pôsobí ako pedagóg a vedec na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, venuje sa výskumu rozvíjania nadania a tomu, ako nás naše skúsenosti s médiami či umením ovplyvňujú pri stávaní sa samými sebou.

Marek Urban
Marek Urban

 


--------------------------------------------------------------------------------------
KONZEKVENCIE EDUKÁCIE 6.
Ako študent nič nezmeníš. Alebo?

workshop/prezentácia

utorok 30. 10. 2018 o 17:00
lektor: Daniel Pražák

Iniciatíva Otevřeno združuje študentky a študentov pedagogických fakúlt v Českej republike, ktorým nie je ľahostajný proces, štruktúra a forma ich vzdelávania. Už tretí rok otvárajú diskusiu o inováciách na fakultách, mapujú pozitívnu prax a prenášajú know-how medzi študentov. Na workshope zaznejú príklady toho, čo sa podarilo a fungovalo pri "zmenách fakúlt zvnútra", ale taktiež slepé cesty, ktoré nie je potrebné opakovať.

Daniel Pražák je absolventom Pedagogickej fakulty UK v Prahe, od prvého ročníku zároveň učí, momentálne angličtinu a prírodopis na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Prahe. Je miestopredseda študentskej iniciatívy Otevřeno, ktorá usiluje o inovácie vo vzdelávaní. Pôsobí v senáte Univerzity Karlovy a senáte Pedagogickej fakulty UK. Okrem toho sa venuje vzdelávaní v ČR v rámci rôznych projektov. Jeho koníčkom je fotografia a cestovanie.

Daniel Pražák
Daniel Pražák

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt podporili z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj  

 

BKS_logo
BKS_logo