END SEMESTER PARTY

24. 5. 2018 | event | Rozlúčenie sa študentov, pedagógov a zamestnancov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na konci letného semestra, pred odchodom na trojmesačné prázdniny

End semester party
End semester party

 

END SEMESTER PARTY


Galéria MEDIUM a nádvorie VŠVU
Hviezdoslavovo nám 18, Bratislava


Program:

18:00 dvojvernisáž v Galérii MEDIUM
MAĽBA (autori: Cyril Blažo a Martin Kochan, kurátor: Vladimír Beskid)
VIRIDIPLANTAE (autor: Marek Burcl)


18:30 výstava na nádvorí VŠVU
NEBULAE (TVAROVANÉ HMLOVINY) (autori: Katedra architektonickej tvorby VŠVU)

19:00 výstava v Galérii HIT
HYBRID IDENTITIES (autorka: Ieva Epnere, kurátorka: Lýdia Pribišová)

20:00 koncert
Ľubo Burgr & Pjoni hrajú Ali Ibn Rachid

21:00 DJ a VJ
Diskotékové počatie


výčap: Zlatý dážď