DISKURZ DIZAJNU: Graficky dizajnér autorom?

18. 10. 2018 | diskusia | Témou diskusného večera bude reflexia dizajnérskeho prístupu v kontexte absolventov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

diskurz grafického dizajnu
diskurz grafického dizajnu

 

DISKURZ DIZAJNU: Graficky dizajnér autorom?

vo štvrtok 18. 10. 2018 o 18:00hod
moderátori: Anna Ulahelová a Branislav Matis
hostia: Ján Šicko, Juraj Blaško, Ľubica Segečová, Martin Bajaník

Srdečne Vás pozývame na moderovanú diskusiu doktorandky Katedry Vizuálnej komunikácie Anny Ulahelovej. Témou diskusného večera bude reflexia dizajnérskeho prístupu v kontexte absolventov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.Tradícia tejto platformy ako užitej grafiky siaha až do roku 1957. Po roku 1989 sa rozvíjala tendencia grafického dizajnu, ktorý má bližšie k autorskému dizajnu a umeleckému ponímaniu profesie s vlastnými záujmami a hodnotami. Prečo k tomu došlo? Z akého dôvodu sa vyvinula preferencia kulturnej a estetickej hodnoty výstupu nad hodnotou komerčnou a komunikačnou (užívateľskou)? Je autorský prístup ešte aktuálnou výzvou v praxi na Slovensku?

O týchto otázkach budú diskutovať pozvaní grafickí dizajnéri – absolventi odboru.

Podujatie je sprievodným programom Národná cena za dizajn 2018, ktorej 15. ročník je venovaný komunikačnému dizajnu. 

Národnú cenu za dizajn spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2015 sa striedavo oceňuje produktový a komunikačný dizajn. Tento ročník patrí komunikačnému dizajnu a prácam, ktoré boli zrealizované v období počas rokov 2016 a 2017.

Aktuálne informácie o NCD2018-KD a sprievodnom programe sa dozviete na www.scd.sk/ncd
Prehľad prác, ktoré postúpili do finále NCD2018 si môžete pozrieť na www.ncd2018.tumblr.com.