Cena Galérie Nova: SKLO 2016

10.2. – 10.3.2017 | výstava | Výstava finalistov 5. ročníka súťaže Cena Galérie NOVA: Sklo 2016.

CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy (zľava: Silvia Čuzyová a Naďa Kančevová)
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy
CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016 vernisáž výstavy (zľava: Silvia Čuzyová a Juraj Bartoš)

CENA GALÉRIE NOVA: SKLO 2016


trvanie výstavy: 10. 2. 2017 – 10. 3. 2017
vernisáž a vyhlásenie víťazov: 10. február 2017 o 18:00 hod.
autorky a autori: Stanislav Bém, Jakub Berdych, Marek Brincko, Jan Falta, Martina Habaniková, Marta Havlíčková, Petr Hora, Andrej Jančovič, Nikola Kovalíková, Miroslava Kupčíková, Michal Lacko, Oliver Leššo, Gabriela Lhotáková, Anna Minxová, Wesley Neal Rasko, Martin Opl, Ladislav Průcha, Ingrid Račková, Michaela Spružinová, Patrícia Šichmanová, Soňa Třestíková, Šárka Zikmundová
kurátorka: Naďa Kančevová
organizátor: Galéria Nova s.r.o.
odborná spolupráca: Galéria Médium VŠVU
 

Galéria Nova v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení a Galériou Medium otvorí 10. februára výstavu finalistov 5. ročníka súťaže Cena Galérie NOVA: Sklo 2016.

V našom prostredí ide o ojedinelý projekt, ktorého zámerom je jednak umožniť konfrontáciu rôznych výtvarných prístupov v oblasti umeleckého sklárstva a súčasne podporiť a motivovať najmä mladých autorov tvoriacich v tomto médiu. Víťazovi cena prináša finančné ohodnotenie, ostatným finalistom dáva podujatie priestor na prezentáciu tvorby. Špeciálna cena, ktorú Galéria NOVA udeľuje v spolupráci s firmou RONA a.s. dáva ocenenému autorovi možnosť realizovať diela v technike fúkaného skla priamo v priestoroch sklární v Lednických Rovniach. 

Do aktuálneho, piateho ročníka súťaže sa zapojilo štyridsaťpäť autorov zo Slovenska a Čiech, z ktorých odborná porota vybrala dvadsiatich-dvoch finalistov. Ceny Galérie NOVA nie sú limitované vekom a nediktujú ani spôsob a technológiu prevedenia diel. Z ukážok tvorby prezentovanej na výstave je zrejmé zastúpenie nových a neobvyklých prístupov k tomuto materiálu, ale aj záujem o obnovovanie „zabúdaných“ technológií. Plastiky a dizajn sa tu prelínajú s konceptuálne ladenými inštaláciami, pričom jednotlivé práce navzájom spája práve zvolené médium – sklo. Ako špecifický vizuálny materiál a zároveň technológia s určitými vopred danými možnosťami spracovania. Ide tu o akýsi dialóg pomerne odlišných a rozdielnych svetov i spôsobov myslenia, kde popri sebe nachádzajú svoje miesto úžitkové objekty, inštalácie, ale aj sklené plastiky, ktoré nechávajú vyniknúť remeselnú krásu formy a ktoré neraz fungujú v mnohých ďalších a samotným autorom nečakaných súvislostiach.

  Do súťaže sa zapojilo 42 prihlásených autorov z Čiech a Slovenska.

  odborná porota:

  • Patrik Illo, výtvarník, pedagóg (VŠVU, Slovensko)

  • Zora Palová, výtvarníčka, pedagogička (Slovensko)

  • Ivana Šrámková, výtvarníčka (Česká republika)

  • Miroslav Zeman, majiteľ Galérie Nova (Slovensko)

  • Naďa Kančevová, kurátorka (Galéria Nova, VŠVU, Slovensko)