BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA

4.10. - 27.10.2017 | výstava | Prierezová výstava prezentujúca tvorbu poľských maliarov spriaznených s Akadémiou Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta v meste Wroclaw. Paralelne sa v Bratislave otvoria 4 výstavy súčasnej poľskej maľby.

BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - pozvánka
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - pozvánka
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA - vernisáž
Andrej Rafałowitz - Untitled, 2017
Marcelina Groń - Prenikanie, 2014
Piotr C. Kawalski - Bez názvu, 2012
pohľad do inštalácie
Andrej Rafałowitz - Bez názvu, 2017
pohľad do inštalácie
pohľad do inštalácie
pohľad do inštalácie
Marta Szymczakowska - Obývačka na Bydgoskej ulici, 2017
pohľad do inštalácie
pohľad do inštalácie
Anastazja Jarodzka -10PLN, 2017
Anastazja Jarodzka -1000PLN, 2017
pohľad do inštalácie
Jacek Jarczewski - Disperzné štruktúry 2, 2017
pohľad do inštalácie
pohľad do inštalácie
Sylwia Owcarek - Kúpeľňa, morská vlna, 2015
Roland Grabkowski -Beyond, 2017
Roland Grabkowski -Beyond II, 2017, polyester, 60x45x30cm

 

BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA

vernisáž: 4.9.2017 o 19:30hod
kurátori: Marta Borgosz, Marek Jakubek, Piotr Kielan, Wojciech Pukocz
autori: Karol Babicz, Karolina Balcer, Piotr Błażejewski, Marta Borgosz, Roland Grabkowski, Waldemar Graczyk, Marcelina Groń, Jarosław Grulkowski, Łukasz Huculak, Marek Jakubek, Jacek Jarczewski, Anastazja Jarodzka, Janusz Jaroszewski, Eugeniusz Józefowski, Joanna Kaucz, Piotr Kielan,
 Anna Kołodziejczyk, Stanisław Kortyka, Anna Kowalska-Szewczyk, Piotr C. Kowalski,
 Anna Maria Kramm, Waldemar Kuczma,
 Marek Kulig, Paweł Lewandowski-Palle, Wojciech Lupa,
 Michał Marek, Daria Milecka,
 Eugeniusz Minciel, Kasper Minciel, Łukasz Morawski, Kamil Moskowczenko, Zdzisław Nitka, Sylwia Owczarek, Joanna Pałys, Przemek Pintal, Marlena Promna, Wojciech Pukocz,  Bartosz Radziszewski, Andrzej Rafałowicz, Sonia Ruciak, Patrycja Sap, Piotr Saul, Michał Sikorski, Krzysztof Skarbek, Norman Smużniak,  Stanislav Stankoci,  Marta Szymczakowska, Lech Twardowski, Piotr Tyszkowski, Krzysztof Wałaszek, Urszula Wilk
trvanie výstavy: 4.10. - 27.10.2017
výstava prebieha paralelne v 4 galériách:

DOM UMENIA BRATISLAVA
2. posch., Námestie SNP 12

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY - PÁLFFYHO PALÁC
3. posch., Panská 19

POĽSKÝ INŠTITÚT
Námestie SNP 27

GALÉRIA MEDIUM
VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18

 

BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA je umelecký projekt, ktorého hlavným cieľom je posilnenie spolupráce medzi dvoma umeleckými a akademickými centrami. Projekt tiež slúži ako platforma pre výmenu skúseností medzi Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a Akadémiou umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclave. Na jar tohto roku prezentovali tri vroclavské galérie diela autorov a pedagógov z Bratislavy.

Recipročne hosťuje Vroclav v Bratislave. V štyroch výstavných priestoroch: v Dome umenia, Poľskom inštitúte, Galérii mesta Bratislavy – Pálffyho paláci a v Galérii MEDIUM nájdu záujemcovia o umenie prezentáciu najnovších diel vroclavských tvorcov a predstaviteľov rôznych generácií – od skúsených profesorov až po mladých asistentov, ktorí len teraz vstupujú do sveta umeleckých konfrontácií. Diela vznikli nedávno a vo väčšine prípadov ich verejnosť vidí po prvýkrát. Táto zatiaľ najväčšia prehliadka vroclavského umeleckého centra v hlavnom meste Slovenska je príležitosťou pre prezentáciu štýlovej rôznorodosti, početnosti motívov pri umeleckom hľadaní jednotlivých tvorcov a bohatého spektra prístupov vroclavských umelcov. Cieľom organizátorov je, aby tieto štyri výstavy poskytli reprezentatívny obraz o stave maľby dynamického umeleckého centra v Poľsku. Veríme, že návštevníkom prinesú mnoho estetických zážitkov, impulzov pre zamyslenie a veľa zaujímavých podnetov.