Asimilácia

2.7. - 18.8.2013 | výstava | Dizertačná práca Daniely Krajčovej skúma lokálnu pamäť na židovskú komunitu v troch slovenských mestách, pričom používa médium ručne tvorenej animácie

Asimilácia - pozvánka
Asimilácia - vernisáž (Daniela Kračová a Silvia L. Čúzyová)
Asimilácia - vernisáž (Daniela Kračová a Silvia L. Čúzyová)
Asimilácia - vernisáž
Asimilácia - vernisáž
Asimilácia - vernisáž (Daniela Kračová)
Asimilácia - vernisáž
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Asimilácia - vernisáž
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Asimilácia - vernisáž
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia
Daniela Krajčová – Asimilácia

Asimilácia

autorka: Daniela Krajčová
vernisáž: 25.7.2013 o 18:00hod
trvanie výstavy do: 18.8.2013

Dizertačná práca Daniely Krajčovej pod vedením doc. Anny Daučíkovej skúma lokálnu pamäť na
židovskú komunitu v troch slovenských mestách, pričom používa médium ručne tvorenej animácie
ako nástroj, ktorý svojou rukodielnosťou oživuje takmer zabudnutú časť histórie a jej špecifickosť
v konkrétnom regióne. V práci "324“, prezentovanej aj na Bienále architektúry v Benátkach, autorka
použila archívnu fotografiu miestnej synagógy a scénu z filmu "Obchod na korze“ na prepísanie
abecedného zoznamu obetí holokaustu v Topoľčanoch v podchode na autobusovej stanici, na mieste
ktorej kedysi stála židovská štvrť. Práva vznikla vďaka podpore kultúrneho centra Nástupište 1-12.

www.nastupiste.sk

V práci "Salamandry“ na čiernej vertikálnej tabuli, umiestnenej pred 16 budovami v Banskej Štiavnici,
ktoré kedysi patrili židovským majiteľom, vytvorila animáciu imaginárneho vnútorného prechodu
touto budovou. Znázornený prázdny priestor dostáva ďalšie významy v spojení s audio nahrávkou
rozhovorov s osobami s osobnou alebo sprostredkovanou skúsenosťou s  antisemitizmom, arizáciou
a holokaustom. Práca vznikla vďaka podpore kultúrneho centra Banská St a nica.

www.banskastanica.sk
Tretia práca odhaľuje zámerne zabudnutú časť histórie autorkinej rodiny, ktorá sa viaže k jej
židovským predkom. Pomocou rodinného archívu, denníkov a  rozhovorov pátra po príčinách
všeobecne častého javu zamlčania židovského pôvodu.