Arteterapia

19.4. - 20.5.2012 | výstava | Diela prezentované na výstave „Arteterapia“ sa vyjadrujú a zaujímajú špecifické (zvyčajne ironizujúce) stanovisko k témam terapie, diagnostiky, liečenia a traumy, alebo si prisvojujú stratégie a metódy používané v oblasti psychoanalýzy, liečiteľstva a arteterapie.

Arteterapia - pozvánka
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia - vernisáž (Stanislav Stankoci a Anna Daučíková)
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia
Arteterapia
Arteterapia
Arteterapia
Arteterapia
Arteterapia
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia - vernisáž
Arteterapia - vernisáž

„Arteterapia“

(Prezentácia Ateliéru videa a multimediálnej tvorby)

 

kurátorka: Nóra Ružičková
vystavujúci autori a autorky: András Cséfalvay, Mira Gáberová, Zuzana Janečková, Jana Kapelová,
Tomáš Klima, Daniela Krajčová, Lucie Nechybová, Adam Novota, Martina Slováková,
Maja Štefančíková a Nóra Ružičková        
vernisáž: 19. 4. 2012 o 18. 00
výstava potrvá do: 20. 5. 2012

„Arteterapia“ je tematickou výstavou Ateliéru videa a multimediálnej tvorby, ktorý je jedným z troch
ateliérov Katedry intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislave. V kurátorskej koncepcii Nóry Ružičkovej
sa na výstave predstavujú práce súčasných i bývalých študentiek a študentov, doktorandiek a asistentky.

Ateliér koncepčne profiluje a pedagogicky vedie Anna Daučíková. Študijný program je zameraný na tvorbu
v oblasti, ktorá sa zvykne označovať ako nové médiá. Hlavný dôraz je položený na prácu s videom (video-
projekcia, video-inštalácia, video-performacia, autorský dokument atď.), na multimediálne a participatívné
umelecké projekty. Voľba média však nie je striktne limitovaná, vhodný výber a kombinácia médií (či už
nových alebo tradičných) je chápaná ako dôležitá súčasť procesu tvorby. V ateliéri sa skúmajú a spracúvajú
témy ako politické telo, rod, sexualita, pohľad, identita, pamäť...

Výber prác prezentovaných na výstave ponúka prehľad profilácie ateliéru a individuálnych prístupov
jednotlivých autoriek a autorov. Táto „osvetová“ funkcia je však prítomná až v druhom pláne. Kritérium
výberu je postavené na témach, ako je terapia, diagnostika, liečenie a trauma. Všetky práce prezentované
na výstave „Arteterapia“ sa k týmto témam nejakým spôsobom, buď vyjadrujú a zaujímajú k nim špecifické
(zvyčajne ironizujúce) stanovisko, alebo si prisvojujú stratégie a metódy používané v oblasti psychoanalýzy,
liečiteľstva a arteterapie. Dôležitým aspektom výstavy je vzájomné metaforické prestupovanie pojmov
umenie a terapia. Podobnosti a odlišnosti týchto dvoch oblastí ľudskej činnosti vytvárajú priestor pre
kladenie otázok o mechanizmoch a kontextoch ich fungovania a o ich pozícii a úlohe vo vzťahu
k špecifickému recipientovi (pacientovi alebo divákovi).

N. Ružičková