Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

EXPERIMENTY

28.3. - 3.5.2015 | výstava | Výstava študentov odboru Grafická tvorba – multimédiá z Katedry výtvarnej kultúry a textilnej tvorby na PF Univerzite Hradec Králové

EXPERIMENTY

Zem nad hlavou

18.2. - 22.3.2015 | výstava | Výstava rožňavskej jaskyniarskej fotografie.

Zem nad hlavou

1200°C – Priestor na hrane

4.12. 2014 - 8.1.2015 | výstava | Multimediálny výstavný projekto Ateliéru SKLA pri príležitosti 65. výročia založenia VŠVU

1200°C – Priestor na hrane

Farba pre republiku

6.11. - 30.11.2014 | výstava | Výstava v rámci Mesiaca fotografie 2014

Farba pre republiku

Falling cabinet

10.10. - 26.10.2014 | výstava | Výstava súčasného šperku pri príležitosti 6. ročníka medzinárodnej konferencie Šperk Stret 2014

Falling cabinet

In optima forma

10.9. - 5.10.2014 | výstava | Výstava In optima forma prezentuje tak spoločné diela, ako aj samostatné diela Rudolfa Filu a Jindřicha Štreita.

In optima forma

Prvých desať rokov

9.7. - 31.8.2014 | výstava | VŠVU v rokoch 1949 – 1959 vo svetle umenia, archívnych dokumentov a osobných výpovedí

Prvých desať rokov

TEXTIL>TEXTIL>>TEXTIL

27.5. - 29.6.2014 | výstavy | Výstava študentov katedry Textilnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pri príležitosti osláv 65. výročia založenia školy

TEXTIL>TEXTIL>>TEXTIL

Slovacia Slovensko

6.5. - 25.5.2014 | výstavy | Jedinečná medziodborová spolupráca etnografov a umelcov pri výskume života slovenských rodákov v Rumunsku.

Slovacia Slovensko

Geometrický kód II

20.3. - 27.4.2014 | výstavy | Výstava prináša aktuálne podoby geometrickej abstrakcie na Slovensku na príklade medzigeneračného dialógu Adama Szentpéteryho a Jána Vasilka.

Geometrický kód II