Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

In optima forma

10.9. - 5.10.2014 | výstava | Výstava In optima forma prezentuje tak spoločné diela, ako aj samostatné diela Rudolfa Filu a Jindřicha Štreita.

In optima forma

Prvých desať rokov

9.7. - 31.8.2014 | výstava | VŠVU v rokoch 1949 – 1959 vo svetle umenia, archívnych dokumentov a osobných výpovedí

Prvých desať rokov

TEXTIL>TEXTIL>>TEXTIL

27.5. - 29.6.2014 | výstavy | Výstava študentov katedry Textilnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pri príležitosti osláv 65. výročia založenia školy

TEXTIL>TEXTIL>>TEXTIL

Slovacia Slovensko

6.5. - 25.5.2014 | výstavy | Jedinečná medziodborová spolupráca etnografov a umelcov pri výskume života slovenských rodákov v Rumunsku.

Slovacia Slovensko

Geometrický kód II

20.3. - 27.4.2014 | výstavy | Výstava prináša aktuálne podoby geometrickej abstrakcie na Slovensku na príklade medzigeneračného dialógu Adama Szentpéteryho a Jána Vasilka.

Geometrický kód II

Časť bez účasti

20.2. - 16.3.2014 | výstavy | Kolektívna prezentácia projektov vizuálneho umenia zameraných na problém segregovaných a znevýhodnených rómskych komunít

Časť bez účasti

Podporovaný formát

6.12.2013 – 29.1.2014 | výstavy | Spoločná výstava diel z Ateliéru maľby VŠUP Praha a Ateliéru mal+by VŠVU Bratislava

Podporovaný formát

textilreštart

3.10. - 27.10.2013 | výstavy | Výstava študentov a absolventov Ateliéru reštaurovania textilu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

textilreštart

Tri dátumy

26.9. - 29.9.2013 | výstavy | Tri videoinštalácie Nora Knapa o Bratislave

Tri dátumy