Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

Nice Things

7.12.2016 – 29.1.2017 | výstava | Výstava s názvom Pekné veci/Nice Things prezentuje aktuálnu sériu malieb "Kristals" českého umelca Petra Kvíčalu.

Nice Things

Anita Witek

4.11. - 30.11.2016 | výstava | Výstava rakúskej umelkyne Anity Witek, ktorá tvorí svoje práce z obrazového sveta úžitkovej fotografie.

Anita Witek

Restaurology

6.10. - 30.10.2016 | výstava | Katedra reštaurovania VŠVU v Bratislave v spolupráci s Ústavom prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave a Katedrou dejín umenia FiF UK v Bratislave pozývajú na prezentáciu vybraných študentských prác a projektov

Restaurology

Lovci zoznamov

15.9. – 30.9.2016 | výstava | Výstava autorského šperku Lovci zoznamov reaguje na tému "Zbierka a zbieranie v dvoch vrstvách".

Lovci zoznamov

K.E.G.A.

7.7. - 28.8.2016 | výstavy | Sochárska výstava s podnázvom Krátkodobá Estetická Gravitácia Autorov.

K.E.G.A.

S - medium

21.5. - 30.6.2016 | výstava | Mezinárodné serigrafické sympózium v Ostrave

S - medium

Mor ho!

17.2. - 3.3. 2016 | výstava | Výstava študentských prác, ktoré tematizujú štrajk ako relevantnú manifestáciu istého postoja voči aktuálnym problém dnešnej spoločnosti.

Mor ho!

Historická záhrada

10.12.2015 - 31.1.2016 | výstava | Výstava prezentuje výsledok dvojdňového workshopu týkajúceho sa oživenia záhrady v areáli Výučbového centra komunikácie a vizualizácie VŠVU v Kremnici, ktorý sa konal v októbri 2014 pod vedením pedagógov Reháčková, Stankoci z Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry FA STU.

Historická záhrada