Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

POE(VI)ZIA vizuálna poézia

9.10. -25.10.2015 | výstava | Výstava predkladá vo viacgeneračnom priereze piatich desaťročí interdisciplinárne prepojenie medzi literatúrou a výtvarným umením.

POE(VI)ZIA vizuálna poézia

Virolet

4.9. - 29.9.2015 | výstava | Výstava Jula Nagya – Virolet predstavuje úzky výber z jeho vyše dvadsaťročnej profesionálnej práce v oblasti grafického dizajnu.

Virolet

Trying to Forget

14.8. – 30.8.2015 | výstava | Výstavný projekt Trying to Forget, doktoranda Katedry intermédií a multimédií VŠVU, je osobným priestorovým denníkom, ktorý však pomyselné hranice intimity a súkromia necháva otvorené.

Trying to Forget

Reč elementárnych foriem

2.7. - 9.8.2015 | výstava | Výstava Mariána Straku, na ktorej predstavuje veľkoformátové plastiky a veľkoplošné grafiky oscilujúce medzi organickou formou a čistou geometriou, medzi horizontálou a vertikálou, medzi pevným a poddajným tvarom.

Reč elementárnych foriem

ESSL ART AWARD CEE 2015

15.5. - 7.6.2015 | výstava | Výstava finalistov ESSL AWARD a vyhlásenie víťazov súťaže, ktorá je určená mladým umelcom z ôsmich európskych krajín.

ESSL ART AWARD CEE 2015

INSCAPE / INSTRESS

27.3. - 3.5.2015 | výstava | Hlavnou myšlienkou projektu je predstaviť kolekciu malieb, ktorých ťažiskovou témou je zobrazenie vzťahu jednotlivých krajinných prvkov k ich prostrediu.

INSCAPE / INSTRESS

EXPERIMENTY

28.3. - 3.5.2015 | výstava | Výstava študentov odboru Grafická tvorba – multimédiá z Katedry výtvarnej kultúry a textilnej tvorby na PF Univerzite Hradec Králové

EXPERIMENTY

Zem nad hlavou

18.2. - 22.3.2015 | výstava | Výstava rožňavskej jaskyniarskej fotografie.

Zem nad hlavou

1200°C – Priestor na hrane

4.12. 2014 - 8.1.2015 | výstava | Multimediálny výstavný projekto Ateliéru SKLA pri príležitosti 65. výročia založenia VŠVU

1200°C – Priestor na hrane