Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

K.E.G.A.

7.7. - 28.8.2016 | výstavy | Sochárska výstava s podnázvom Krátkodobá Estetická Gravitácia Autorov.

K.E.G.A.

S - medium

21.5. - 30.6.2016 | výstava | Mezinárodné serigrafické sympózium v Ostrave

S - medium

Mor ho!

17.2. - 3.3. 2016 | výstava | Výstava študentských prác, ktoré tematizujú štrajk ako relevantnú manifestáciu istého postoja voči aktuálnym problém dnešnej spoločnosti.

Mor ho!

Historická záhrada

10.12.2015 - 31.1.2016 | výstava | Výstava prezentuje výsledok dvojdňového workshopu týkajúceho sa oživenia záhrady v areáli Výučbového centra komunikácie a vizualizácie VŠVU v Kremnici, ktorý sa konal v októbri 2014 pod vedením pedagógov Reháčková, Stankoci z Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry FA STU.

Historická záhrada

POE(VI)ZIA vizuálna poézia

9.10. -25.10.2015 | výstava | Výstava predkladá vo viacgeneračnom priereze piatich desaťročí interdisciplinárne prepojenie medzi literatúrou a výtvarným umením.

POE(VI)ZIA vizuálna poézia

Virolet

4.9. - 29.9.2015 | výstava | Výstava Jula Nagya – Virolet predstavuje úzky výber z jeho vyše dvadsaťročnej profesionálnej práce v oblasti grafického dizajnu.

Virolet

Trying to Forget

14.8. – 30.8.2015 | výstava | Výstavný projekt Trying to Forget, doktoranda Katedry intermédií a multimédií VŠVU, je osobným priestorovým denníkom, ktorý však pomyselné hranice intimity a súkromia necháva otvorené.

Trying to Forget

Reč elementárnych foriem

2.7. - 9.8.2015 | výstava | Výstava Mariána Straku, na ktorej predstavuje veľkoformátové plastiky a veľkoplošné grafiky oscilujúce medzi organickou formou a čistou geometriou, medzi horizontálou a vertikálou, medzi pevným a poddajným tvarom.

Reč elementárnych foriem