Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

IDEA : Všejedinosť

2.5. – 28.5.2017 | výstava | Výstavný projekt IDEA : Všejedinosť, sú dve rozsiahle sochárske práce Ľubomíra Purdeša, ktoré vytvoril v rámci doktorandského štúdia.

IDEA : Všejedinosť

Zobudil som sa v údolí

24.3. – 23.4.2017 | výstava | Výstavný projekt je vyústením doktorandského štúdia na VŠVU, kde sa autorka Lucia Papčová zamerala na problematiku stvárnenia krajiny v médiu pohyblivého obrazu a zvuku.

Zobudil som sa v údolí

Nice Things

7.12.2016 – 29.1.2017 | výstava | Výstava s názvom Pekné veci/Nice Things prezentuje aktuálnu sériu malieb "Kristals" českého umelca Petra Kvíčalu.

Nice Things

Anita Witek

4.11. - 30.11.2016 | výstava | Výstava rakúskej umelkyne Anity Witek, ktorá tvorí svoje práce z obrazového sveta úžitkovej fotografie.

Anita Witek

Restaurology

6.10. - 30.10.2016 | výstava | Katedra reštaurovania VŠVU v Bratislave v spolupráci s Ústavom prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave a Katedrou dejín umenia FiF UK v Bratislave pozývajú na prezentáciu vybraných študentských prác a projektov

Restaurology

Lovci zoznamov

15.9. – 30.9.2016 | výstava | Výstava autorského šperku Lovci zoznamov reaguje na tému "Zbierka a zbieranie v dvoch vrstvách".

Lovci zoznamov

K.E.G.A.

7.7. - 28.8.2016 | výstavy | Sochárska výstava s podnázvom Krátkodobá Estetická Gravitácia Autorov.

K.E.G.A.

S - medium

21.5. - 30.6.2016 | výstava | Mezinárodné serigrafické sympózium v Ostrave

S - medium