Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

RUSKÉ ŠPERKÁRSTVO 20. STOROČIA

24. 9. 2018 | prednáška | Prednáška ruskej kurátorky zbierky šperkárskeho umenia 17. - 20. storočia v Rusku v rámci medzinárodného bienále Šperk Stret 2018

RUSKÉ ŠPERKÁRSTVO 20. STOROČIA

HORROR AURUM

21. 9. - 30. 9. 2018 | výstava | Výstava Horror Aurum reaguje na tému medzinárodného bienále Šperk Stret 2018 - Aura vzácneho, pričom reflektuje aktuálne tendencie súčasného autorského šperku

HORROR AURUM

AMBER ROAD

21. 9. - 30. 9. 2018 | výstava | Výstava objektov a šperkov tridsiatky vybraných autorov, v rámci Šperk Stret 2018, ktorí pracujú s fascinujúcim materiálom – jantárom

AMBER ROAD

HLBŠIE NEŽ DOVNÚTRA

5. 9. – 16. 9. 2018 | výstava | Výstava Hlbšie než dovnútra predstavuje štyri rozmanité umelecké sondy autoriek a autorov z oblastí voľného umenia, dizajnu a architektúry. Prostredníctvom nich skúmajú priepustnosť hraníc klasických disciplín a ich metodologických postupov, či myšlienkových konštrukcií a konštruktov

HLBŠIE NEŽ DOVNÚTRA

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA

1. 8. - 26. 8. 2018 | výstava | Kurátorský projekt Márie Janušovej má za cieľ poukázať na líniu súčasného vizuálneho umenia, ktorej tvorba je charakteristická konceptuálnym prístupom, relevanciou formy či poetickým výrazom diel

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA

NEFUNKČNÉ MYŠLIENKY

19. 6. 2018 | diskusia | Definícia nefunkčných myšlienok súvisí s vlastnou situáciou jednotlivca. Je to spôsob pozorovania fragmentov reality, vytvárania súvislostí medzi udalosťami, ľuďmi, miestami, postrehmi, vierami, atď.

NEFUNKČNÉ MYŠLIENKY

QUESTIONING VALUE

28. 6. 2018 - 22. 7. 2018 | výstava | Kurátorský projekt hľadá v projektoch vybraných autoriek a autorov alternatívne ekonomické modely, ktoré sú v ich tvorbe chápané ako otvorené, interaktívne subsystémy, reprezentujúce zákony univerza. Ekonomika odzrkadľuje medziľudské vzťahy, spôsoby súžitia, spôsoby napĺňania potrieb.

QUESTIONING VALUE

NERECYKLUJ! OPRAVUJ!

7. 6. 2018 - 10. 6. 2018 | výstava | Výstava študentov Autorského dizajnu z Katedry dizajnu VŠVU v rámci Bratislava Desgn Week 2018

NERECYKLUJ! OPRAVUJ!

VIRIDIPLANTAE

25. 5. 2018 - 24. 6. 2018 | výstava | Samostatná výstava Mareka Burcla s názvom Viridiplantae je predstavením začiatku vo výskume citlivého rastlinného materiálu pre výtvarné účely tak, aby mohol slúžiť nielen ako stabilný maliarsky podklad

VIRIDIPLANTAE