Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

ALGORITMY OBRAZOV - OBRAZY ALGORITMOV. POVAHA VÝSKUMOV V SÚČASNOM UMENÍ

4. 5. - 20. 5. 2018 | výstava | Predmetom výstavy bude tematický výber z diel účastníkov a ocenených z troch ročníkov štipendijného programu Nadácie Novum. Vystavené diela spája záujem autorov o to, čo sa deje s obrazom vo veku počítačovej reprodukcie a výpočtového navrhovania, ako sa mení povaha umeleckého výskumu a napokon aj autoreflexie a autodefinície výtvarného umenia

ALGORITMY OBRAZOV - OBRAZY ALGORITMOV. POVAHA VÝSKUMOV V SÚČASNOM UMENÍ

Kapitoly ku kritike umenia na Slovensku

25. 4. 2018 | prednáška | Príspevok je sondou do problematiky dejín kritiky výtvarného umenia, kladie si za cieľ preskúmať podmienky jej existencie, priblížiť vybrané osobnosti a ich kritické koncepcie, priniesť sumár informácií z dosiaľ nespracovanej oblasti slovenskej umenovedy

Kapitoly ku kritike umenia na Slovensku

SUSANNE BOSCH

23. 4. 2018 | prednáška | Prednáška Susanne Bosch, umelkyne a aktivistky, ktorá sa podieľala na medzinárodných projektoch zameraných na verejný priestor prispievajúcimi k diskusii o myšlienkach demokracie a udržateľnej budúcnosti

SUSANNE BOSCH

Bolzano: estetika alebo veda o krásnom

18.4.2018 | prednáška | Filozof Jan Šebestík sa bude vo svojej prednáške snažiť odpovedať na otázky, aký je Bolzanov pojem krásy, v čom spočíval jeho projekt estetiky, ako sa odlišovalo jeho ponímanie od iných klasických autorov, aký bol jeho vzťah k umeniu a bude v nej reč aj o "estetickom" fenoméne smiechu

Bolzano: estetika alebo veda o krásnom

SHERI WILLS

17.4.2018 | prednáška a konzultácie so študentami | Prednáška americkej umelkyne Sheri Wills, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje filmu, videoperformancii a ištalácii

SHERI WILLS

POVINNOSŤ NAJMÄ OKREM INÉHO

6. 4. – 29. 4. 2018 | výstava | Výstava Romana Gajdoša prezentuje cyklus malieb a kolážových kresieb tematizujúcich pomyselný mentálny priestor medzi inštitucionalitou a intimitou, geometrickým a intuitívnym prístupom. Dôležitým sa stáva uvažovanie o obraze ako napätí medzi spontánnou a mechanickou činnosťou

POVINNOSŤ NAJMÄ OKREM INÉHO

PERMANENTNÁ REKREÁCIA

6. 4. – 29. 4. 2018 | výstava | Výstava Permanentná rekreácia skúma neznáme kúpeľné a rekreačné architektonické dedičstvo budované na okraji Sovietskeho zväzu. Sleduje procesy jeho posttraumatických transformácií na pozadí politicko-spoločenskej krízy gruzínsko-abcházskeho konfliktu

PERMANENTNÁ REKREÁCIA

EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA

16.3.2018 | prednáška | Prof. Nuit Banai osvetlí niektoré z kľúčových pojmov súčasnej teórie - ľud, kultúrne občianstvo, populizmus, hranice, exil, diaspora, migrácia a ľudské práva

EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA