Cooperation based on bilateral agreements

Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague
Prague, Czech Republic

Univerzita Pardubice / University of Pardubice
Litomyšl, Czech Republic

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague
Prague, Czech Republic

Vysoké učení technické v Brně / Brno University of Technology
Brno, Česká republika

Západočeská univerzita v Plzni / University of West Bohemia
Pilsen, Česká republika

CEPT University / Center for Environmental Planning and Technology
Ahmedabad, India

Bezalel Academy of Arts & Design
Jerusalem, Israel

Universidad Veracruzana
Xalapa Veracruz, Mexiko

Московская Государственная Художественно-Промышленная Академия имени С.Г. Строганова / Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts
Moscow, Russia

Univerzitet umetnosti u Beogradu / University of Arts in Belgrade
Beograd, Serbia

Slippery Rock University
Pennsylvania, USA

The University of Arizona
Tuscon, Arizona, USA

Gengdan Institute of Bejing University of Technology
Bejing, China

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
San Luis Potosí, Mexico.